EDI – Elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange)

EDI – Elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange)

EDI to elektroniczna wymiana standardowo sformatowanych dokumentów handlowych między systemami informatycznymi partnerów handlowych przy minimalnej interwencji człowieka
z wykorzystaniem dostępnych standardów i środków elektronicznych. Wymieniane dokumenty muszą być zgodne z ustalonym standardem, posiadać zdefiniowaną strukturę i zawartość transmitowanych danych. Wśród komunikatów standardowych można wyróżnić cztery podstawowe grupy: transakcyjne, informacyjne, komunikaty transportowe, finansowe. W Polsce najczęściej wymienianymi dokumentami w ramach EDI są: elektroniczne zamówienie i elektroniczna faktura.

Cechy standardów:

  • standard GS1 EANCOM® zawiera kompletny zbiór komunikatów (np. zamówie-nie, faktura, awizo wysyłki, instrukcja transportowa itp.) do stosowania w wielu obszarach krajowej i międzynarodowej wymiany handlowej w transporcie,
  • standardy GS1 XML zawierają te same elementy danych, mają tę samą treść co GS1 EANCOM®, stanowią jednak propozycję dla odbiorców, którzy dotąd nie wdrożyli klasycznego rozwiązania EDI.
  • W Polsce uzgadnianiem i ujednolicaniem komunikatów EDI stosowanych w transakcjach handlowych między dostawcami a sieciami handlowymi zajmuje się Grupa ds. EDI.