Słownik

EDI – Elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange)

EDI – elektroniczna wymiana danych to inaczej mówiąc standardowo sformatowane dokumenty handlowe, które są wymieniane/przesyłane między systemami informatycznymi partnerów handlowych. Odbywa się to przy minimalnej interwencji człowieka z wykorzystaniem dostępnych standardów i środków elektronicznych. Elektroniczna wymiana danych EDI pozwala na automatyzację wielu procesów, co daje wiele korzyści. Takie postępowanie zmniejsza ryzyko występowania błędów, które trudno uniknąć podczas przetwarzania danych w sposób tradycyjny.

Elektroniczna wymiana danych EDI – jakie dane mogą być przetwarzane?

Dokumenty wymieniane przez system EDI muszą być zgodne z ustalonym standardem, posiadać zdefiniowaną strukturę i zawartość transmitowanych danych. Wśród komunikatów standardowych, które są przekazywane przez system elektronicznej wymiany danych, można wyróżnić cztery podstawowe grupy: transakcyjne, informacyjne, komunikaty transportowe, finansowe. W Polsce najczęściej wymienianymi dokumentami w ramach systemu EDI są: elektroniczne zamówienie i elektroniczna faktura.

Cechy standardów:

  • standard GS1 EANCOM® zawiera kompletny zbiór komunikatów (np. zamówienie, faktura, awizo wysyłki, instrukcja transportowa itp.) do stosowania w wielu obszarach krajowej i międzynarodowej wymiany handlowej w transporcie,
  • standard GS1 XML zawiera te same elementy danych, ma tę samą treść co GS1 EANCOM®, stanowi jednak propozycję dla odbiorców, którzy dotąd nie wdrożyli klasycznego rozwiązania EDI.

W Polsce uzgadnianiem i ujednolicaniem komunikatów, których obieg wspomaga elektroniczna wymiana danych EDI stosowanych w transakcjach handlowych między dostawcami a sieciami handlowymi zajmuje się Grupa ds. EDI.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jakie możliwości stwarza system elektronicznej wymiany danych lub bliżej poznać najnowsze standardy, śledź nasz magazyn. Kod Eksperta to bogate źródło wiedzy na temat tego, jak System GS1, czyli Globalny Język Biznesu działa w Polsce. Niejedno z proponowanych rozwiązań pozwoli osiągnąć Twojej firmie sukces!

 

W następnym numerze chętnie dowiem się o:

  • business case - 15
  • wywiady - 10
  • trendy i prognozy - 27
  • cyfryzacja - 13
Głosuję
Results

Witaj w ankiecie Ankieta

Twoje propozycje: