O nas

GS1 Polska zarządza Systemem GS1 w kraju, wspiera Uczestników Systemu w efektywnym wdrażaniu standardów. Jest jedyną instytucją upoważnioną do przyjmowania firm z Polski oraz UE do Systemu GS1 i do nadawania im uprawnień do stosowania kodów GS1. Opracowuje rozwiązania krajowe oraz bierze aktywny udział w rozwijaniu globalnych standardów i nowych zastosowań. Realizuje prace badawczo-rozwojowe i usługi doradcze podnosząc efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw.

GS1 Polska współpracuje z organizacjami krajowymi GS1 na całym świecie, korzystając z ich doświadczeń w zakresie wykorzystania różnych szczegółowych rozwiązań GS1. Polska organizacja krajowa współdziała również z firmami krajowymi – obecnymi i przyszłymi użytkownikami Systemu GS1 i organizacjami zajmującymi się wdrażaniem automatycznej identyfikacji, kodów kreskowych i elektronicznej wymiany danych. Kierunki działań GS1 Polska uzgadniane są z Radą GS1 Polska.