GS1 DataBar

GS1 DataBar

Kody GS1 DataBar pozwalają na zakodowanie, oprócz numeru GTIN, dodatkowych danych w postaci jednego symbolu.

Danymi mogą być:

  • masa towaru o zmiennej ilości,
  • numer seryjny,
  • oznaczenie partii produkcyjnej,
  • data ważności.

Znakowanie kodem GS1 DataBar może być stosowane wyłącznie po uzgodnieniu z odbiorcą detalicznym, który posiada infrastrukturę informatyczną do odczytu tego typu oznaczeń kodowych. Użycie GS1 DataBar jest szczególnie przydatne przy znakowaniu towarów o zmiennej masie
w opakowaniach detalicznych (przechodzących przez kasę).

Zalety kodu GS1 DataBar:

  • duża pojemność informacyjna – kod kreskowy GS1 DataBar pozwala na przedstawienie większej ilości informacji (na podobnej powierzchni) niż kody kreskowe z rodziny EAN/UPC,
  • możliwość zakodowania ponad 100 różnych rodzajów informacji w postaci jednego symbolu,
    na bardzo małej powierzchni,
  • odczytywanie przez te same czytniki co liniowe kody kreskowe.