Buy fake rolex watches. their explanation fake watch. you could try these out rolex replica. check it out replica rolex watches. Up To 70% Off realtywatches.com. For details about genomewatches. right here replica rolex watches. click over here now fake rolex watches. Read More Here fake rolex watches. Read Full Report petswatches.com. more tips here www.biotechwatches.com. Go Here https://www.bankruptcywatches.com. see it here https://www.holidayswatches.com/. here you can find the best https://www.cardswatches.com/. explanation careerwatches.com. news pussywatches.com. Wiht 30% Discount casinoswatches.com. finest materials with scrupulous attention to details. Find more here replica watch. websites https://www.cookingwatches.com. pop over to this web-site https://www.pizzawatches.com/.

GSRN – Globalny Numer Relacji Usługowej

GSRN – Globalny Numer Relacji Usługowej

(ang. Global Service Relation Number)

GSRN służy do identyfikacji relacji zachodzących pomiędzy organizacją oferującą usługi a jej klientem.

Globalny Numer Relacji Usługowej (Global Service Relation Number) może być stosowany do identyfikowania usługobiorcy w kontekście relacji usługowej. Stanowi unikalny i jednoznaczny numer identyfikacyjny dla usługodawcy do przechowywania danych związanych z usługą lub usługami świadczonymi na rzecz usługobiorcy. GSRN jest kluczem dostępu do informacji przechowywanych w systemach komputerowych lub informacji referencyjnych przesyłanych za pośrednictwem EDI.

Budowa i zastosowanie numeru GSRN

Identyfikator GSRN składa się z 18 cyfr i jest zbudowany z prefiksu GS1 firmy, kodu relacji usługowej oraz cyfry kontrolnej.

Przykładowe zastosowania Global Service Relation Number:

  • identyfikowanie relacji usługowych pomiędzy administracją szpitala a personelem (lekarzami, pielęgniarkami),
  • oznaczenie pobytu pacjenta w placówce szpitalnej,
  • identyfikacja usług serwisowych (komputery, AGD),
  • programy lojalnościowe wymagające określenia relacji usługowej pomiędzy programem lojalnościowym a jego świadczeniodawcą (np. firmą świadczącą sprzedaż w zależności od użytych punktów lojalnościowych),
  • członkostwo w klubach (korzystanie z oferowanych usług lub urządzeń).

Globalny Numer Relacji Usługowej przedstawia się w kodach GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 QR bądź symbolice EPC/RFID. GSRN od GS1 nie służy do oznaczenia pojedynczej usługi lub jednostki fizycznej jako jednostki handlowej. Może jednak identyfikować dla celów usługowych jednostkę fizyczną, np. umowę serwisu z komputerem.

GSRN należy do globalnych identyfikatorów GS1. Co to jest System GS1? To przede wszystkim standardy, dzięki którym możliwa jest sprawna komunikacja biznesowa. Wykorzystanie ich w elektronicznej informacji produktowej i kodach kreskowych ułatwia jednoznaczne oznaczenie danych w dowolnej fazie dostawy produktu lub usługi.

Jeżeli chcesz poznać pozostałe identyfikatory Systemu GS1, zajrzyj do naszego słownika. Przedstawiamy w nim m.in. definicję GSIN (Globalnego Numeru Identyfikacji Wysyłki), GTIN (Globalnego Numeru Jednostki Handlowej) czy SSCC (Seryjnego Numeru Jednostki Logistycznej).