GSRN – Globalny Numer Relacji Usługowej

GSRN – Globalny Numer Relacji Usługowej

(ang. Global Service Relation Number)
Numer GSRN służy do identyfikacji relacji zachodzących pomiędzy organizacją oferującą usługi a jej klientem.

Numer ten może być stosowany do identyfikowania usługobiorcy w kontekście relacji usługowej. Stanowi unikalny i jednoznaczny numer identyfikacyjny dla usługodawcy do przechowywania danych związanych z usługą lub usługami świadczonymi na rzecz usługobiorcy. GSRN jest kluczem dostępu do informacji przechowywanych w systemach komputerowych lub informacji referencyjnych, przesyłanych za pośrednictwem EDI.

Identyfikator składa się z 18 cyfr i jest zbudowany z prefiksu GS1 firmy, numeru relacji usługowej oraz cyfry kontrolnej.

Przykładowe zastosowania:

  • identyfikowanie relacji usługowych pomiędzy administracją szpitala a personelem (lekarzami, pielęgniarkami),
  • usługi serwisowe (komputery, AGD),
  • programy lojalnościowe wymagające określenia relacji usługowej pomiędzy programem lojalnościowym, a jego świadczeniodawcą (np. firmą świadczącą sprzedaż w zależności od użytych punktów lojalnościowych),
  • członkostwo w klubach (korzystanie z oferowanych usług lub urządzeń).

Numer GSRN przedstawia się w kodach GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 QR bądź symbolice EPC/RFID.