Słownik

GSRN – Globalny Numer Relacji Usługowej

(ang. Global Service Relation Number)

GSRN służy do identyfikacji relacji zachodzących pomiędzy organizacją oferującą usługi a jej klientem.

Globalny Numer Relacji Usługowej (Global Service Relation Number) może być stosowany do identyfikowania usługobiorcy w kontekście relacji usługowej. Stanowi unikalny i jednoznaczny numer identyfikacyjny dla usługodawcy do przechowywania danych związanych z usługą lub usługami świadczonymi na rzecz usługobiorcy. GSRN jest kluczem dostępu do informacji przechowywanych w systemach komputerowych lub informacji referencyjnych przesyłanych za pośrednictwem EDI.

Budowa i zastosowanie numeru GSRN

Identyfikator GSRN składa się z 18 cyfr i jest zbudowany z prefiksu GS1 firmy, kodu relacji usługowej oraz cyfry kontrolnej.

Przykładowe zastosowania Global Service Relation Number:

  • identyfikowanie relacji usługowych pomiędzy administracją szpitala a personelem (lekarzami, pielęgniarkami),
  • oznaczenie pobytu pacjenta w placówce szpitalnej,
  • identyfikacja usług serwisowych (komputery, AGD),
  • programy lojalnościowe wymagające określenia relacji usługowej pomiędzy programem lojalnościowym a jego świadczeniodawcą (np. firmą świadczącą sprzedaż w zależności od użytych punktów lojalnościowych),
  • członkostwo w klubach (korzystanie z oferowanych usług lub urządzeń).

Globalny Numer Relacji Usługowej przedstawia się w kodach GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 QR bądź symbolice EPC/RFID. GSRN od GS1 nie służy do oznaczenia pojedynczej usługi lub jednostki fizycznej jako jednostki handlowej. Może jednak identyfikować dla celów usługowych jednostkę fizyczną, np. umowę serwisu z komputerem.

GSRN należy do globalnych identyfikatorów GS1. Co to jest System GS1? To przede wszystkim standardy, dzięki którym możliwa jest sprawna komunikacja biznesowa. Wykorzystanie ich w elektronicznej informacji produktowej i kodach kreskowych ułatwia jednoznaczne oznaczenie danych w dowolnej fazie dostawy produktu lub usługi.

Jeżeli chcesz poznać pozostałe identyfikatory Systemu GS1, zajrzyj do naszego słownika. Przedstawiamy w nim m.in. definicję GSIN (Globalnego Numeru Identyfikacji Wysyłki), GTIN (Globalnego Numeru Jednostki Handlowej) czy SSCC (Seryjnego Numeru Jednostki Logistycznej).

 

W następnym numerze chętnie dowiem się o:

  • business case - 15
  • wywiady - 10
  • trendy i prognozy - 26
  • cyfryzacja - 13
Głosuję
Results

Witaj w ankiecie Ankieta

Twoje propozycje: