SSCC – Seryjny Numer Jednostki Logistycznej

SSCC – Seryjny Numer Jednostki Logistycznej

(ang. Serial Shipping Container Code)
SSCC jest unikalnym w skali świata 18-cyfrowym numerem jednostki logistycznej.

Numer SSCC umożliwia śledzenie pojedynczych jednostek logistycznych (palet, pudeł, paczek
z zawartością), dzięki czemu jest korzystnym rozwiązaniem przy monitorowaniu zamówień i dostaw oraz przy automatycznym odbiorze towarów.

Seryjny Numer Jednostki Logistycznej – SSCC jest unikalnym w skali świata 18-cyfrowym numerem jednostki logistycznej.

Numer SSCC to najczęściej stosowany identyfikator jednostki logistycznej, tzw. tablica rejestracyjna. Składa się z 18 cyfr i jest zbudowany z: prefiksu GS1 firmy, indywidualnego numeru jednostki logistycznej i cyfry kontrolnej.

Numer SSCC umieszcza się na etykiecie logistycznej GS1 oraz w dokumentach EDI, np. w awizo dostawy.

SSCC przydziela firma tworząca daną jednostkę logistyczną. Najczęściej przedstawia się go w kodzie GS1-128.