Słownik

SSCC – Seryjny Numer Jednostki Logistycznej

(ang. Serial Shipping Container Code)

Każda jednostka logistyczna, czyli jednostka utworzona na potrzeby transportu i magazynowania, powinna być identyfikowalna w całym łańcuchu dostaw. SSCC — Seryjny Numer Jednostki Logistycznej to unikalny w skali świata 18-cyfrowy numer jednostki logistycznej, który to umożliwia. Na jego podstawie tworzy się kod kreskowy, którym oznakowane są etykiety przesyłek. Pozwala to na identyfikację danej jednostki logistycznej na obszarze całego świata.

Numer SSCC — jednostka logistyczna i jej śledzenie

Seryjny Numer Jednostki Logistycznej — SSCC umożliwia śledzenie pojedynczych jednostek logistycznych. Identyfikator SSCC nadawany jest kontenerom, paletom, pudłom i paczkom z zwartością. Możliwość sprawdzenia numeru SSCC jest korzystnym rozwiązaniem przy monitorowaniu zamówień i dostaw oraz przy automatycznym odbiorze towarów. Przy pomocy kodu GS1-128 nadanego na jednostkę logistyczną możliwe jest odczytanie identyfikatora zastosowania, jednak nie przenosi on w sposób bezpośredni takich danych jak adresat, czy zawartość przesyłki. W celu zdobycia bardziej szczegółowych informacji można skorzystać z bazy danych stworzonej w ramach elektronicznej wymiany danych (EDI).

Identyfikator SSCC — obowiązkowy na etykiecie każdej jednostki logistycznej

Numer SSCC to najczęściej stosowany identyfikator jednostki logistycznej, tzw. tablica rejestracyjna przesyłki. Składa się z 18 cyfr i jest zbudowany z: prefiksu GS1 firmy, indywidualnego numeru jednostki logistycznej i cyfry kontrolnej. Globalna organizacja GS1 odpowiada za to, by poszczególnym firmom został przydzielony numer identyfikacyjny. Z kolei Seryjny Numer Jednostki Logistycznej przydziela już bezpośrednio firma tworząca daną jednostkę logistyczną. Przedstawia się go w kodzie GS1-128. Jeśli pula możliwych do wykorzystania numerów SSCC zostanie wykorzystana, używa się ją od nowa. Można mieć jednak pewność, że ten sam numer SSCC nie zostanie przyznany ponownie zanim dana jednostka logistyczna nie znajdzie się na końcu łańcucha dostaw. Czas pomiędzy kolejnym przydzieleniem tego samego numeru jest wystarczająco długi.

Numer SSCC umieszcza się na etykiecie logistycznej GS1 oraz w dokumentach EDI, np. w awizo dostawy. Od tego momentu mogą z niego korzystać wszyscy partnerzy tworzący łańcuch dostaw.

W celu dowiedzenia się więcej na temat tego, jak działa System GS1, czyli Globalny Język Biznesu, oraz jak skutecznie za jego pośrednictwem zarządzać jednostką logistyczną, zapoznaj się z naszym magazynem Kod Eksperta. Dzięki radom ekspertów wspomożesz rozwój swojej firmy.

 

W następnym numerze chętnie dowiem się o:

  • business case - 15
  • wywiady - 10
  • trendy i prognozy - 27
  • cyfryzacja - 13
Głosuję
Results

Witaj w ankiecie Ankieta

Twoje propozycje: