EPCIS

EPCIS

(ang. Electronic Product Code Information Services)
EPCIS to zbiór standardów do wymiany informacji związanych ze zdarzeniami w łańcuchu dostaw.

EPCIS umożliwia budowę serwisu informacyjnego w internecie, zapewniającego partnerom
w łańcuchu dostaw udostępnianie i wymianę informacji o zdarzeniach dotyczących ruchu towarów
i ładunków, ich zgrupowań, ilości i dat. Informacje o zarejestrowaniu w serwisie EPCIS danego obiektu przyjmują formę „zdarzeń”, które odnoszą się do poszczególnych działań w łańcuchu dostaw. Zdarzenie EPCIS definiuje np. dla unikalnego obiektu (palety), zidentyfikowanego przy pomocy odczytu tagu radiowego EPC/RFID, że został on odebrany w określonym centrum dystrybucji (lokalizacja), określonego dnia i o określonej godzinie. Wykorzystanie EPCIS pozwala więc odpowiedzieć na cztery istotne pytania dotyczące dowolnego produktu, którego identyfikator GS1
został zarejestrowany: Co? Gdzie? Kiedy? Dlaczego?

Dzięki EPCIS aplikacje, funkcjonujące w różnych miejscach łańcucha dostaw i dostarczane przez różnych producentów, mogą wymieniać się informacjami o tym, co dzieje się z transportowanym towarem.