GDSN – Globalna Sieć Synchronizacji Danych

GDSN – Globalna Sieć Synchronizacji Danych

(ang. Global Data Synchronisation Network)
Sieć GDSN to międzynarodowa sieć współpracujących ze sobą katalogów elektronicznych, umożliwiająca współdzielenie danych produktowych. Katalogi danych, certyfikowane w ramach GDSN, są bazami danych zawierającymi ustandaryzowane informacje o jednostkach handlowych. Pełnią one funkcję źródła danych zarówno dla ich właścicieli (producentów / dostawców), jak i dla odbiorców – sieci handlowych, hurtowni, sklepów internetowych. Operatorami katalogów są najczę-ściej dostawcy rozwiązań informatycznych.

Zalety GDSN:

  • gwarantuje odbiorcom danych (sieciom i hurtowniom) wiarygodny, pojedynczy punkt dostępu do informacji o produktach od różnych producentów i dostawców,
  • eliminuje podstawowe błędy powstające przy wprowadzaniu danych,
  • skraca czas pomiędzy publikacją a dostępnością produktu,
  • znacząco wpływa na zmniejszenie zwrotów towaru w wyniku błędnych danych,
  • zapewnia synchronizowanie aktualnych i kompletnych danych produktowych,
  • gwarantuje sprawne zarządzanie danymi w różnych kanałach sprzedaży.