Słownik

GIAI – Globalny Identyfikator Zasobów Indywidualnych

GIAI – Globalny Identyfikator Zasobów Indywidualnych

(ang. Global Individual Asset Identifier)

Numer GIAI służy do identyfikacji zasobów, takich jak środki trwałe o dowolnej wartości w przedsiębiorstwie, które wymagają jednoznacznej identyfikacji. Globalny identyfikator zasobów indywidualnych nadawany jest takim zasobom, jak np.: komputery, biurka, maszyny, pojazdy lub ich części składowe. Posiadanie unikatowego identyfikatora GIAI przez każde z tych zasobów zapewnia przedsiębiorstwu możliwość ich identyfikacji, śledzenia i zarządzania w całym cyklu życia.

Global Individual Asset Identifier — GIAI pozwala na:

  • szybkie odnalezienie zasobów w bazie danych w celu zewidencjonowania ich wykorzystania, lokalizacji lub stanu (np. w przypadku inwentaryzacji aktywów),
  • zarejestrowanie nowej wersji oprogramowania lub przypisania użytkownika/lokalizacji do danego aktywa.

Z czego składa się identyfikator GIAI?

Numer GIAI, czyli globalny identyfikator zasobu indywidualnego zbudowany jest z prefiksu GS1 firmy i indywidualnego oznaczenia zasobu. Indywidualny identyfikator aktywów oznaczany jest alfanumerycznie. Jego struktura pozostaje w gestii firmy przydzielającej ten ciąg znaków.

Identyfikator GIAI można przedstawić w kodzie GS1-128, np. na etykiecie o zwiększonej odporności na zniszczenie lub wytrawić w metalu w kodzie GS1 DataMatrix.

Dzięki identyfikatorowi GIAI możliwa jest szybka identyfikacja i lokalizacja różnorodnych zasobów. Pozwala to przyspieszyć wiele procesów oraz uniknąć strat związanych z utratą danych aktywów.

Jeśli chcesz przyjrzeć się bliżej temu, jak działa GIAI lub poznać cały System GS1, zachęcamy do lektury magazynu „Kod Eksperta”. Z naszych publikacji dowiesz się m.in. czym jest GDSN oraz dlaczego warto wdrożyć takie rozwiązanie w swojej firmie. Dzięki temu usprawnisz działanie wielu procesów, co wpłynie na sukces Twojego przedsiębiorstwa!

 

W następnym numerze chętnie dowiem się o:

  • business case - 15
  • wywiady - 10
  • trendy i prognozy - 27
  • cyfryzacja - 13
Głosuję
Results

Witaj w ankiecie Ankieta

Twoje propozycje: