GIAI – Globalny Identyfikator Zasobów Indywidualnych

GIAI – Globalny Identyfikator Zasobów Indywidualnych

(ang. Global Individual Asset Identifier)
Numer GIAI służy do identyfikacji zasobów, takich jak środki trwałe o dowolnej wartości
w przedsiębiorstwie, które wymagają jednoznacznej identyfikacji. Mogą nimi być np.: komputery, biurka, maszyny, pojazdy lub ich części składowe. Posiadanie unikatowego identyfikatora przez każde z tych zasobów zapewnia przedsiębiorstwu możliwość ich identyfikacji, śledzenia i zarządzania w całym cyklu życia.

GIAI pozwala na:

  • szybkie odnalezienie zasobów w bazie danych w celu zewidencjonowania ich wykorzystania, lokalizacji lub stanu (np. w przypadku inwentaryzacji aktywów),
  • zarejestrowanie nowej wersji oprogramowania lub przypisania użytkownika/lokalizacji do danego aktywa.

Numer GIAI jest zbudowany z: prefiksu GS1 firmy i indywidualnego oznaczenia zasobu. Indywidualne oznaczenie zasobu jest alfanumeryczne. Jego struktura pozostaje w gestii firmy przydzielającej ten ciąg znaków.

Identyfikator GIAI można przedstawić w kodzie GS1-128, np. na etykiecie o zwiększonej odporności na zniszczenie lub wytrawić w metalu w kodzie GS1 DataMatrix.