Słownik

GINC – Globalny Identyfikator Przesyłek

GINC – Globalny Identyfikator Przesyłek

(ang. Global Identification Number for Consignment)

Numer GINC jest oznaczeniem nadawanym przez przewoźnika na zgrupowane jednostki przeznaczone do transportu. Przesyłka posiadająca Globalny Numer Identyfikacji Przesyłki może zawierać jedną lub kilka jednostek logistycznych. Nie jest wymagane, aby jednostki te były ze sobą połączone. Globalny Identyfikator Przesyłek identyfikuje logiczne zgrupowanie jednostek. Indywidualne jednostki logistyczne identyfikowane są za pomocą numeru SSCC.

Oznaczenia przesyłek identyfikatorem GINC — zastosowanie

Globalny Identyfikator Przesyłek GINC może być stosowany przez wszystkich partnerów w łańcuchu transportowym. Oznaczenia paczek są wykorzystywane jako odnośnik do komunikatów EDI związanych z przesyłką i/lub numerem listu przewozowego nadawcy przesyłki. Polski globalny Numer Identyfikacji Przesyłki może służyć do zakodowania numeru listu przewozowego. Nadaje go przewoźnik, lub po uprzednim ustaleniu — nadawca ładunku.

Jak wygląda struktura Globalnego Identyfikatora do oznaczana przesyłek — GINC?

Numer identyfikacji GINC może mieć do 30 znaków i składa się z prefiksu GS1 firmy oraz indywidualnego oznaczenia przesyłek.

Numer GINC przedstawia się w kodzie kreskowym GS1-128.

System GS1 niesie ze sobą wiele korzyści. Jeśli korzystasz już z dotyczących niego wdrożeń – na przykład w Twojej firmie stosuje się identyfikator GIAI, „Kod Eksperta” pozwoli wskazać jeszcze więcej możliwości w tym zakresie. Z przygotowanych przez ekspertów artykułów dowiesz się na przykład, jak najlepiej korzystać z identyfikatora GINC do oznaczania przesyłek właśnie w Twojej branży. Zastosowanie takich rozwiązań pozwoli usprawnić transport przesyłek oraz przysłuży się do wyeliminowania błędów, co w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju całej firmy.

 

W następnym numerze chętnie dowiem się o:

  • business case - 15
  • wywiady - 10
  • trendy i prognozy - 27
  • cyfryzacja - 13
Głosuję
Results

Witaj w ankiecie Ankieta

Twoje propozycje: