GINC – Globalny Identyfikator Przesyłek

GINC – Globalny Identyfikator Przesyłek

(ang. Global Identification Number for Consignment)
Numer GINC jest oznaczeniem nadawanym przez przewoźnika na zgrupowane jednostki przeznaczone do transportu.

Przesyłka może zawierać jedną lub kilka jednostek logistycznych. Nie jest wymagane, aby jednostki te były ze sobą połączone. Globalny Identyfikator Przesyłki identyfikuje logiczne zgrupowanie jednostek. Indywidualne jednostki logistyczne identyfikowane są za pomocą numeru SSCC.

GINC może być stosowany przez wszystkich partnerów w łańcuchu transportowym jako odnośnik do komunikatów EDI związanych z przesyłką i/lub numerem listu przewozowego nadawcy przesyłki. Identyfikator może służyć do zakodowania numeru listu przewozowego.

GINC może mieć do 30 znaków i składa się z prefiksu GS1 firmy oraz indywidualnego oznaczenia przesyłek.

Numer GINC przedstawia się w kodzie kreskowym GS1-128.