GLN – Globalny Numer Lokalizacyjny

GLN – Globalny Numer Lokalizacyjny

(ang. Global Location Number)
Numer GLN służy do identyfikacji fizycznych lokalizacji (np. magazynów, regałów, półek w sklepie) oraz jednostek prawnych – firm i organizacji (np. działów w przedsiębiorstwie).

Numer ten identyfikuje dowolną lokalizację w każdym miejscu na świecie w jednoznaczny sposób. Najczęściej wykorzystywany jest przez firmy do elektronicznej wymiany dokumentów – EDI, do kodowania dostawcy lub odbiorcy, na etykietach logistycznych oraz do identyfikacji miejsc dostawy lub składowania.

Globalny Numer Lokalizacyjny służy jako klucz dostępu do danych o partnerze handlowym lub lokalizacji, takich jak: adres fizyczny, rodzaj miejsca lokalizacji, dane teleadresowe, numery REGON, NIP.

Każda firma może tworzyć numery GLN, wykorzystując do tego celu prefiks GS1 firmy, ten sam, który służy do kodowania produktów, lub wnioskować o przydzielenie pojedynczego numeru GLN.

GLN składa się z 13 cyfr i jest zbudowany z: prefiksu GS1 firmy, numeru szczegółowej lokalizacji i cyfry kontrolnej.

Stosowanie GLN eliminuje konieczność utrzymywania skomplikowanego systemu numeracji własnych lokalizacji.