GRAI – Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych

GRAI – Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych

(ang. Global Returnable Asset Identifier)
Numer GRAI używa się do identyfikacji i śledzenia zasobów zwrotnych, takich jak opakowania
i urządzenia transportowe, nadające się do ponownego wykorzystania. Mogą nimi być np.: palety, skrzynie, kegi, które są używane, a następnie zwracane do ponownego wykorzystania. GRAI identyfikuje, w unikalny sposób, klasę zasobów zwrotnych lub każdy pojedynczy zasób zwrotny.

Numer GRAI jest zbudowany z: prefiksu GS1 firmy, indywidualnego numeru rodzaju zasobu, cyfry kontrolnej i indywidualnego oznaczenia zasobu.

Numer GRAI może także wspierać system wynajmu, w ramach którego współpracują dwie lub więcej firm, ponieważ pozwala przedsiębiorstwom na łatwe wprowadzanie zasobów do ewidencji i ich zdejmowanie z rejestrów.

Numer GRAI można przedstawić w kodzie GS1-128, np. na etykiecie o zwiększonej odporności na zniszczenie lub wytrawić w metalu w kodzie GS1 DataMatrix.