Słownik

GTIN – Globalny Numer Jednostki Handlowej

(ang. Global Trade Item Number)

Numer GTIN służy do unikalnej identyfikacji produktów i usług, tzw. jednostek handlowych, na całym świecie. Globalny Numer Jednostki Handlowej można przedstawić w różnych rodzajach kodów kreskowych GS1.

Co to jest GTIN? Jak działa?

Numer GTIN zapewnia jednoznaczną identyfikację dowolnej jednostki handlowej. Może nią być jakikolwiek obiekt (produkt lub usługa), który jest wyceniany, zamawiany lub fakturowany w dowolnym punkcie łańcucha dostaw.

Dzięki identyfikatorowi GTIN jednostkę handlową można wyszukać w bazie danych, np. w celu ustalenia ceny, ewidencji sprzedaży, potwierdzenia dostawy lub zidentyfikowania zamówienia w całym łańcuchu dostaw.

Jak wygląda kod GTIN?

Kody GTIN składają się z: 8, 12, 13 lub 14 cyfr i są zbudowane z prefiksu GS1 firmy*, numeru produktu i cyfry kontrolnej.

*Dla firm zarejestrowanych w Polsce ten numer zaczyna się zawsze od 590.

Globalny Numer Jednostki Handlowej to np. 14-cyfrowy kod, na który składa się:

  • 1 cyfra pokazująca poziom pakowania,
  • 1–3 cyfry kodu organizacji krajowej GS1, czyli kod kraju,
  • 4–7 cyfr jednostki kodującej GS1, czyli kod firmy,
  • 2–5 cyfr kodu produktu,
  • 1 cyfra kontrolna.

Jeżeli dojdzie do jakichś zmian w produkcie, takich jak zmniejszenie bądź zwiększenie jego ilości, wymiana opakowania, dodanie lub usunięcie certyfikatu, trzeba nadać nowy numer GTIN. W przypadku promocji towaru, np. zwiększenia ilości o 15%, zastosowania sezonowego opakowania lub multipaku, również należy zmienić kod GTIN. Jeśli firma wprowadza promocję na całym rynku, na którym funkcjonuje, wówczas nadanie nowego kodu nie jest wymagane.

GTIN to jeden ze standardów, jakie składają się na System GS1. Służy on przede wszystkim do identyfikacji jednostek skanowanych w miejscu sprzedaży detalicznej. Obiekty oznacza się numerem GTIN-13, GTIN-8 (w przypadku małych towarów) lub GTIN-12 oraz GTIN-14 (produkty nieprzeznaczone do sprzedaży detalicznej). Na wybór struktury numeru i kodu wpływa rodzaj obiektu i zakres aplikacji użytkownika.

Jeżeli chcesz poznać inne pojęcia związane z GS1, sprawdź nasz słownik. Znajdziesz w nim m.in. definicje GINC (Globalnego Identyfikatora Przesyłki), GLN (Globalnego Numeru Lokalizacyjnego) czy EDI (Elektronicznej Wymiany Danych).

 

W następnym numerze chętnie dowiem się o:

  • business case - 15
  • wywiady - 10
  • trendy i prognozy - 27
  • cyfryzacja - 13
Głosuję
Results

Witaj w ankiecie Ankieta

Twoje propozycje: