Kody kreskowe EAN/UPC

Kody kreskowe EAN/UPC

Kody kreskowe EAN/UPC są najbardziej popularnymi nośnikami danych GS1, stosowanymi
od początku funkcjonowania Systemu GS1.

Kody te stosuje się dla jednostek handlowych skanowanych w dowolnych punktach sprzedaży detalicznej. Są one uznawane za szybkie i sprawne nośniki danych, wykorzystywane podczas skanowania dużej liczby produktów, np. w kasach supermarketów. Niezwykle ważną zaletą kodów kreskowych EAN/UPC jest możliwość skanowania ich w dowolnym kierunku.

Podstawowe rodzaje kodów kreskowych EAN/UPC:

  • EAN-13, w którym najczęściej zakodowany jest numer GTIN-13,
  • EAN-8, w którym kodowany jest numer GTIN-8 (dla produktów o małej powierzchni zadruku),
  • UPC-E i UPC-A, w których koduje się numer GTIN-12 stosowany wyłącznie na rynku amerykańskim
    i kanadyjskim.

Każdy z wymienionych typów kodów kreskowych jest wykorzystywany do zakodowania numeru GTIN, który umożliwia jednoznaczną identyfikację produktu.