Buy fake rolex watches. their explanation fake watch. you could try these out rolex replica. check it out replica rolex watches. Up To 70% Off realtywatches.com. For details about genomewatches. right here replica rolex watches. click over here now fake rolex watches. Read More Here fake rolex watches. Read Full Report petswatches.com. more tips here www.biotechwatches.com. Go Here https://www.bankruptcywatches.com. see it here https://www.holidayswatches.com/. here you can find the best https://www.cardswatches.com/. explanation careerwatches.com. news pussywatches.com. Wiht 30% Discount casinoswatches.com. finest materials with scrupulous attention to details. Find more here replica watch. websites https://www.cookingwatches.com. pop over to this web-site https://www.pizzawatches.com/.

Identyfikatory Zastosowań AI

Identyfikatory Zastosowań AI

(ang. AI – Application Identifiers)

Identyfikatory Zastosowań to 2- lub 3-cyfrowe oznaczenia, które identyfikują informacje po zakodowanych w nich danych.

Identyfikator Zastosowania (IZ) najczęściej stosuje się na etykietach logistycznych lub w kodach na opakowaniach zbiorczych. Za jego pomocą koduje się wszystkie globalne identyfikatory GS1 oraz dodatkowe informacje o towarze lub innych obiektach w kodzie kreskowym.

Identyfikatory Zastosowań – funkcje

Warto wiedzieć, że GS1 wykorzystuje 11 globalnych identyfikatorów, m.in. takich jak:

  • Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN),
  • Seryjny Numer Jednostki Logistycznej (kod SSCC),
  • Globalny Identyfikator Przesyłek (GINC),
  • Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki (GSIN).

Poza globalnymi identyfikatorami GS1 stosuje się Identyfikatory Zastosowania (IZ). Uzupełniają one dane dotyczące towaru o nowe informacje.

Wykorzystując Identyfikatory Zastosowania GS1 w kodzie kreskowym, można np. zakodować numer SSCC, który identyfikuje jednostkę logistyczną oraz jej dane uzupełniające, takie jak zawartość czy miary logistyczne. Możliwe jest również połączenie Globalnego Numeru Jednostki Handlowej (GTIN) z dodatkowymi danymi o właściwościach towaru.

Etykieta logistyczna GS1 zawiera Identyfikatory Zastosowań, które przedstawia się w kodach kreskowych GS1 (SSCC) lub znacznikach radiowych RFID (Radio Frequency Identification).

System GS1 – sprawny kontakt na rynku

Na System GS1 składają się przede wszystkim standardy, które umożliwiają efektywną komunikację biznesową. Identyfikatory i etykiety logistyczne usprawniają porozumiewanie się między podmiotami na rynku, do których zalicza się: producentów, hurtowników, dystrybutorów, detalistów i konsumentów. Dzięki wykorzystaniu opracowanych norm można przejrzyście oznaczyć dane na dowolnym etapie dostawy usługi lub produktu.

Jeżeli interesują Cię pozostałe informacje dotyczące Systemu GS1 oraz powstałych w jego ramach identyfikatorów, zajrzyj do naszego słownika, w którym wyjaśniamy m.in. pojęcia, takie jak: Elektroniczna Wymiana Danych (EDI), Globalna Sieć Synchronizacji Danych (GDSN) czy Kod GS1-128. Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi artykułami!