Identyfikatory Zastosowań AI

Identyfikatory Zastosowań AI

(ang. AI – Application Identifiers)
Identyfikatory Zastosowań to 2- lub 3-cyfrowe oznaczenia, które identyfikują znaczenie zakodowanych po nich danych.

Identyfikatory Zastosowań (IZ) najczęściej stosuje się na etykietach logistycznych lub w kodach na opakowaniach zbiorczych. Służą do zakodowania wszystkich globalnych identyfikatorów GS1 oraz dodatkowych informacji o towarze lub innych obiektach w kodzie kreskowym.

Dzięki ich wykorzystaniu w jednym kodzie kreskowym można np. zakodować numer SSCC, który identyfikuje jednostkę logistyczną oraz jej dane uzupełniające, takie jak zawartość czy miary logistyczne. Identyfikatory Zastosowań mogą być przedstawione w kodach kreskowych GS1 lub znacznikach radiowych RFID (Radio Frequency Identification).