Słownik

Identyfikatory Zastosowań AI

(ang. AI – Application Identifiers)

Identyfikatory Zastosowań to 2- lub 3-cyfrowe oznaczenia, które identyfikują informacje po zakodowanych w nich danych.

Identyfikator Zastosowania (IZ) najczęściej stosuje się na etykietach logistycznych lub w kodach na opakowaniach zbiorczych. Za jego pomocą koduje się wszystkie globalne identyfikatory GS1 oraz dodatkowe informacje o towarze lub innych obiektach w kodzie kreskowym.

Identyfikatory Zastosowań – funkcje

Warto wiedzieć, że GS1 wykorzystuje 11 globalnych identyfikatorów, m.in. takich jak:

  • Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN),
  • Seryjny Numer Jednostki Logistycznej (kod SSCC),
  • Globalny Identyfikator Przesyłek (GINC),
  • Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki (GSIN).

Poza globalnymi identyfikatorami GS1 stosuje się Identyfikatory Zastosowania (IZ). Uzupełniają one dane dotyczące towaru o nowe informacje.

Wykorzystując Identyfikatory Zastosowania GS1 w kodzie kreskowym, można np. zakodować numer SSCC, który identyfikuje jednostkę logistyczną oraz jej dane uzupełniające, takie jak zawartość czy miary logistyczne. Możliwe jest również połączenie Globalnego Numeru Jednostki Handlowej (GTIN) z dodatkowymi danymi o właściwościach towaru.

Etykieta logistyczna GS1 zawiera Identyfikatory Zastosowań, które przedstawia się w kodach kreskowych GS1 (SSCC) lub znacznikach radiowych RFID (Radio Frequency Identification).

System GS1 – sprawny kontakt na rynku

Na System GS1 składają się przede wszystkim standardy, które umożliwiają efektywną komunikację biznesową. Identyfikatory i etykiety logistyczne usprawniają porozumiewanie się między podmiotami na rynku, do których zalicza się: producentów, hurtowników, dystrybutorów, detalistów i konsumentów. Dzięki wykorzystaniu opracowanych norm można przejrzyście oznaczyć dane na dowolnym etapie dostawy usługi lub produktu.

Jeżeli interesują Cię pozostałe informacje dotyczące Systemu GS1 oraz powstałych w jego ramach identyfikatorów, zajrzyj do naszego słownika, w którym wyjaśniamy m.in. pojęcia, takie jak: Elektroniczna Wymiana Danych (EDI), Globalna Sieć Synchronizacji Danych (GDSN) czy Kod GS1-128. Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi artykułami!

 

W następnym numerze chętnie dowiem się o:

  • business case - 15
  • wywiady - 10
  • trendy i prognozy - 26
  • cyfryzacja - 13
Głosuję
Results

Witaj w ankiecie Ankieta

Twoje propozycje: