01-07-2021

Recenzje

JUST WORK KIM MALONE SCOTT

Każdy, kto pracował w korporacji, lub nawet małej prywatnej firmie, wielokrotnie zetknął się z niesprawiedliwym traktowaniem, uprzedzeniami, molestowaniem i mobbingiem. Często czujemy, że nie jesteśmy w stanie stawić temu czoła, choć wiemy, że to, co się dzieje, jest złe. W nowej książce Just Work autorka Kim Scott oferuje nam praktyczne sugestie, jak stworzyć bardziej sprawiedliwe środowisko pracy.

Marta Smyrska

Ta książka jest niezwykła. Po pierwsze, co rzadkie, autorka doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że należy do klasy uprzywilejowanej. Po drugie, jest szczera – czasami brutalnie – ale musi być, ze względu na temat, z którym się mierzy. Kim hojnie dzieli się historiami ze swojego życia, które nie stawiają jej w najlepszym świetle, ale niosą mocne przesłanie. Jest to bardzo krzepiące odejście od mglistej koncepcji „wrażliwości”, jaką można czasem spotkać na LinkedIn, gdzie przyznanie się do błędów jest dziwnie śliskie i niejasne. Historie Kim są bardzo prawdziwe i konkretne, a ona sama nie lukruje swoich doświadczeń.

Zbiór praktycznych scenariuszy

Podobnie jak w poprzedniej swojej książce Radical Candor – Kim Scott podaje jak na tacy zarówno sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jak i konkretny język: słowa i sformułowania. Dzięki temu książka ta to zbiór praktycznych scenariuszy, w dodatku przetestowanych przez autorkę na własnej skórze.

Wielu z nas jest świadkami różnych sytuacji, które wymagają interwencji, ale nie wie, co wtedy zrobić. Kim Scott omawia sytuacje z różnych perspektyw – osoby poszkodowanej, upstandera (świadka/obserwatora/sojusznika), osoby, która wyrządziła krzywdę, i lidera. Szczególnie interesujące są perspektywy osoby zarządzającej i osoby, która wyrządziła krzywdę – dla tych grup nie ma praktycznych porad.

Szczególnie ciekawa jest część druga o władzy i nierównowadze władzy. Scott rozpoczyna tę część od stwierdzenia, że „władza jest niezdrowa” i dalej tłumaczy, jak jednostronna władza nadana menedżerom może być niebezpieczna. Autorka podkreśla, że żadna osoba w firmie nie ma jednostronnej władzy, zwłaszcza nad wynagrodzeniem. Firmy powinny mieć ustalone pensje lub przedziały płacowe dla każdej roli. Kandydaci do pracy mogą targować się o premie za skuteczność, ale nawet wtedy, tylko w zakresie ustalonym i ujawnionym przez firmę.

Przejrzyste wynagrodzenia

Inną strategią bardziej sprawiedliwego wynagradzania jest zdaniem autorki przejrzystość wynagrodzeń. „Coraz więcej firm przekonuje się, że najprostszym sposobem na rozwiązanie problemu nierówności płacowych jest odtajnienie tego procesu” – pisze Scott. Wzywa również osoby zarządzające firmami do przyjrzenia się rozpiętości pomiędzy wynagrodzeniem kadry kierowniczej a wynagrodzeniem najniżej opłacanych pracowników. Badania pokazują, że podniesienie wynagrodzeń nisko opłacanych pracowników jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na zmniejszenie utrzymujących się różnic w wynagrodzeniach. „Jeśli jesteś odpowiedzialny za wynagrodzenia, możesz płacić ludziom, którzy zarabiają mniej, więcej, a ludziom, którzy zarabiają najwięcej, mniej” – pisze Scott. „Nie chodzi o wprowadzanie komunizmu, tylko zwykłą ludzką przyzwoitość”.

Choć zalecenia Scott nie są powszechnie stosowane w większości organizacji, na szczęście są na rynku firmy, które myślą podobnie. Przykładowo, sieci spożywcze w Polsce i na całym świecie podnoszą swoją płacę minimalną, dając przykład na to, jak wyższe wynagrodzenie może być dobrą strategią biznesową, zmniejszającą rotację pracowników i kradzieże oraz wpływającą pozytywnie na obsługę klienta.

Każdy, kto zajmuje stanowisko kierownicze, pracuje w dziale kadr lub jest członkiem jakiegoś zespołu, skorzysta z tej książki, a zwłaszcza z praktycznych sposobów rozwiązania problemu niesprawiedliwości w pracy.

Najnowsza książka Kim Scott, Just Work, jest praktycznym poradnikiem zachowania się w trudnych sytuacjach w pracy. Autorka podaje gotowe scenariusze i omawia perspektywy osoby poszkodowanej, upstandera (świadka/obserwatora/ sojusznika), osoby, która wyrządziła krzywdę i lidera. Zwraca też szczególną uwagę na nadużycia władzy w pracy, zwłaszcza w kwestii wynagrodzeń, i opowiada się za ich przejrzystością.

Standardy i Rozwiązania

Rozwiązania

Rozwiązania służą usprawnieniu procesów biznesowych. Traceability to zdolność śledzenia przepływu dóbr „od pola do talerza”, order-to-cash to połączenie elektronicznych komunikatów (EDI) z etykietą logistyczną GS1, co pozwala na usprawnienie fizycznych przepływów towarowych i towarzyszących im informacji (od zamówienia do zapłaty). Upstream to użycie standardów GS1 w obszarze zaopatrzenia (producenci surowców, półfabrykatów, komponentów i opakowań).

Zobacz aktualne wydanie