30-03-2023

Trendy

WYZWANIA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW W HANDLU DETALICZNYM

Polski retail przeszedł w ostatnich latach poważną
transformację. W ciągu ostatnich trzech lat zasady
logistycznej gry diametralnie się zmieniły. W jaki
sposób budować dziś łańcuchy dostaw, aby
zachować konkurencyjność?

Joanna Redmer

Już kilka lat przed pandemią tradycyjny handel detaliczny w Polsce przeszedł ogromne, pozytywne przemiany. Firmy zwiększyły efektywność dostaw, podniosły standardy obsługi klienta i poprawiły dostępność oraz różnorodność towarów na półkach. Powstawały sklepy wielkopowierzchniowe, centra handlowe ściągające rzesze klientów, rozwijały się sieci sklepów detalicznych i franczyzowych. 

Przyzwyczailiśmy się do zakupów o dowolnej porze każdego dnia w handlu tradycyjnym, licznych promocji i pojawiających się nowości. Ogromną rolę odegrali operatorzy logistyczni i rozwijający się transport.

Równolegle z handlem tradycyjnym rozwijał się handel online oferujący kupującym zupełnie inne możliwości i doświadczenia zakupowe. Powstały e-sklepy i platformy handlowe (marketplace’y), a wraz z nimi zmieniły się łańcuchy dostaw. Pojawili się specjalizujący się w obsłudze e-commerce operatorzy fulfilment. Zakupy „bez wychodzenia z domu” zyskały niespotykaną dotąd popularność. 

Świat się zmienia, oczekiwania klientów rosną

Na ten dynamicznie zmieniający się rynek w ciągu ostatnich trzech lat nałożyły się globalne problemy, takie jak pandemia i wojna w Ukrainie. Ich skutki od trzech lat spędzają logistykom sen z powiek. Osłabienie gospodarcze, inflacja, kruche, pozrywane łańcuchy dostaw, problemy z odstępnością towaru i surowców, upadające firmy, a także gwałtowny rozwój e-commerce całkowicie zmieniły obraz tradycyjnego handlu detalicznego w Polsce i na świecie.

Rosnące oczekiwania klientów, zmieniający się rynek pracy oraz otoczenie gospodarcze, konieczność spełnienia wymagań określonych w regulacjach branżowych to wyzwania, z którymi w nadchodzącym czasie będą musieli zmierzyć się zarządzający łańcuchami dostaw w handlu detalicznym. 

Nowa rola sklepów wymaga  nowej organizacji logistyki

W czasach, gdy oczekiwania klientów dotyczące wygody zakupów rosną, a granice kanałów zakupu zacierają się (np. omnichannel), konieczny jest fundamentalny przewrót w łańcuchach dostaw. Jak zauważają eksperci firmy McKinsey1 , detaliści muszą je zbudować wręcz od nowa. Zdaniem ekspertów należy przede wszystkim zacząć od refleksji nad celem działalności handlu detalicznego i odejść od niechlubnej spuścizny „tradycyjnego” retail. 

Zamiast zarządzać łańcuchem dostaw w pojedynczym, liniowym przepływie od magazynu na półkę sklepową, detaliści powinni uwzględnić wiele możliwych punktów początkowych i końcowych. Będą też musieli rozważyć wykorzystanie sklepów w roli zarówno sprzedażowej, jak i dostawczej, a nawet przekształcenie nierentownych lokalizacji w punkty wysyłki, tzw. dark store. Zmiany te będą wymagały integracji planowania i alokacji zapasów, a także przebudowania procesów biznesowych i ustalenia nowych standardów oceny, np. dotyczących rentowności poszczególnych oddziałów i kanałów sprzedaży.

Kanał e-commerce też stoi  przed wyzwaniami

W 2020 roku w raporcie na temat fulfilment w e-commerce szacowaliśmy, że tempo wzrostu obrotów z e-sprzedaży ma wynosić nawet 20% rocznie do 2025 roku, czyniąc z Polski jeden z najszybciej rozwijających się rynków e-sprzedaży detalicznej w Europie2. W 2022 Izba Gospodarki Elektronicznej potwierdziła prognozowany wzrost: w 2022 roku już prawie 90% polskich internautów kupowało online, a wartość rodzimego rynku B2C e-commerce oszacowano na ponad 100 mld zł3. 

Z roku na rok dynamicznie rośnie zarówno liczba klientów, jak i sprzedawców na platformach typu marketplace, a co za tym idzie wartość sprzedawanych za ich pomocą towarów4. Na naszych oczach handel elektroniczny powtarza ścieżkę, jaką przeszedł handel fizyczny: od małych sklepów rodzinnych przez powstanie samoobsługowych supermarketów aż po hipermarkety i galerie handlowe. Dziś cyfrowymi odpowiednikami tych ostatnich są platformy sprzedażowe (marketplace’y). I na tym rynku logistycy muszą czujnie obserwować zmiany, korygować procesy i dostrajać je do wymagań różnych kanałów sprzedaży, aby spełnić oczekiwania wymagającego klienta. 

Cyfrowa (i zielona) transformacja wymaga nowej logistyki

Założenia Europejskiego Zielonego Ładu (ang. European Green Deal) przyjęte w 2019 roku oraz inicjatywy na rzecz neutralności klimatycznej UE do roku 2050 już dziś wpływają na zmiany, do których muszą przygotować się wszystkie firmy uczestniczące w łańcuchach dostaw retail. Unijne działania priorytetowe, które istotnie wpłyną na handel detaliczny, to przede wszystkim ulepszona gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Co to oznacza dla logistyków? 

Przede wszystkim wprowadzenie obowiązku raportowania ESG i wynikające z niego zobowiązania firm do wprowadzania zrównoważonych rozwiązań powodują, że branża logistyczna, producenci, detaliści znajdują się pod coraz większą presją, aby zmniejszać swój ślad węglowy. Aby konkurować i spełniać wymagania branżowe nakładane rozporządzeniami, ale również wymagania coraz bardziej świadomego klienta, firmy z każdej branży, również logistycznej, muszą inwestować w nowoczesny i bardziej efektywny sprzęt, organizować procesy ograniczające zużycie surowców (digitalizacja, paperless, zarządzanie odpadami). 

System kaucyjny i paszport produktowy

Unijny priorytet zero waste będzie wymagać od graczy rynku detalicznego sporych nakładów. Po pierwsze, polski retail musi przygotować się do wprowadzenia systemu kaucyjnego, stosowanego z powodzeniem w wielu krajach europejskich. Zakłada on zwrot opakowań plastikowych, szklanych i aluminiowych po napojach na poziomie 70% poziomu ich recyklingu. W oczekiwaniu na ostateczne przepisy regulujące system w Polsce trwają przygotowania zarówno po stronie producentów, dostawców maszyn vendingowych, jak i samych sieci handlowych. Wielką niewiadomą są na razie objętość i waga zwracanych opakowań, wymagania dotyczące przechowywania, transportu i obsługi. Aby usprawnić proces obsługi systemu kaucyjnego, detaliści mogą być zmuszeni do zainwestowania w nowy sprzęt, np. maszyny sortujące i kompaktujące. 

Po drugie, nadchodzi Cyfrowy Paszport Produktowy, który dostarczy konsumentom kluczowych informacji o cechach i pochodzeniu produktu, a także tych potrzebnych do ich ponownego wykorzystania w przyszłości lub recyklingu. Paszporty takie mają się stać podstawą gospodarki cyrkularnej. W pierwszej kolejności, od 2024 roku, Cyfrowy Paszport Produktu będzie dotyczył baterii i tekstyliów oraz materiałów budowlanych, następnie – od 2026 roku – urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Do tego czasu detaliści muszą ocenić swoje możliwości gromadzenia danych i zarządzania nimi oraz określić, czy posiadają niezbędne narzędzia i procesy. Może to wymagać inwestycji w nowe oprogramowanie lub systemy. Kolejne kwestie to zachęcenie dostawców do dostarczenia niezbędnych danych, a także przeszkolenie personelu, aby pomógł klientom rozumieć oferowane informacje i podejmować świadome decyzje o zakupie. 

Odporny łańcuch to wystandaryzowany łańcuch

Do zoptymalizowania zarządzania łańcuchem dostaw w handlu detalicznym potrzebne są trzy rozwiązania. Po pierwsze, konieczna jest automatyzacja łańcuchów dostaw, która umożliwia szybszą i bezbłędną obsługę. Po drugie, krytyczna jest zwiększona koordynacja w całym łańcuchu dostaw, gdzie wszyscy uczestnicy mają wgląd w dane dotyczące produktu i procesów, co zapewnia bardziej skoordynowane podejmowanie decyzji. Wreszcie, niezbędna jest standaryzacja sprzętu i procesów, szczególnie na poziomie międzynarodowym i ponadregionalnym5.

We wszystkich wspomnianych wyzwaniach, zarówno tych optymalizacyjnych w handlu detalicznym, jak i e-commerce, związanych z cyfryzacją czy zrównoważonym rozwojem, istotną rolę odgrywają standardy GS1. Standardy te eliminują błędy ludzkie i umożliwiają szybką reakcję na nieprawidłowości. Pozwalają także optymalnie zarządzać zapasami, oszczędzać surowce naturalne i monitorować łańcuch dostaw. Aż 73% badanych uczestników systemu GS1 uważa, że standardy GS1 wspierają zrównoważony rozwój ich organizacji i pomagają im w podejmowaniu działań mających na celu realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju6.

Standardy GS1 zapewniają wspólny język i ramy dla identyfikacji, przechwytywania i wymiany danych, od producentów i dostawców do sprzedawców detalicznych i konsumentów. Dzięki temu gracze rynku retail mogą znacznie poprawić wydajność, zmniejszyć koszty operacyjne i zwiększyć satysfakcję klienta. 

Standardy i Rozwiązania

Rozwiązania

Rozwiązania służą usprawnieniu procesów biznesowych. Traceability to zdolność śledzenia przepływu dóbr „od pola do talerza”, order-to-cash to połączenie elektronicznych komunikatów (EDI) z etykietą logistyczną GS1, co pozwala na usprawnienie fizycznych przepływów towarowych i towarzyszących im informacji (od zamówienia do zapłaty). Upstream to użycie standardów GS1 w obszarze zaopatrzenia (producenci surowców, półfabrykatów, komponentów i opakowań).

Zobacz aktualne wydanie