14-03-2022

Felietony

TRANSFORMACJA CYFROWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE: REWOLUCJA CZY EWOLUCJA?

Ewa Kaczmarek

Pojęcie transformacji cyfrowej pojawia się coraz częściej w naszej codzienności biznesowej. Przeobrażenia cyfrowe, zwane Czwartą Rewolucją Przemysłową, postępują nieuchronnie. Jednakże trudno sobie wyobrazić Przemysł 4.0., Gospodarkę 4.0 czy Europę 4.0. bez Firm 4.0. – przedsiębiorstw zorientowanych cyfrowo, elastycznie dostosowujących się do warunków rynkowych i wymagań klientów, którzy oczekują coraz bardziej spersonalizowanych produktów i usług.

Czy to koniecznie musi być rewolucja?

Zachodzące zmiany zasadniczo zmieniają sposób funkcjonowania firm, radykalnie wpływając na dotychczasowe modele biznesowe. Podejście, które przekonuje, że zmiany nie są istotne, ponieważ nie dotyczą danej firmy i nie zagrażają jej pozycji konkurencyjnej, może okazać się zgubne. Może nie tylko opóźnić tempo rozwoju, ale nawet zagrozić istnieniu przedsiębiorstwa, a wówczas stracony czas będzie nie do nadrobienia. 

Dla wielu firm niezwykle ważne jest, czy rewolucyjne zmiany pociągną za sobą także rewolucyjny sposób ich wprowadzania. Czy głębokie zmiany organizacyjne i procesowe muszą być wprowadzone w bardzo krótkim czasie? Czy zawsze trzeba poświęcać część niektórych zasobów jako oczywisty koszt? Zwykle organizacja broni się przed takimi zasadniczymi zmianami. Pracownicy często stawiają opór przed ingerowaniem w dotychczasowy sposób ich działania, obawiając się utraty stanowisk. Z kolei menedżerowie i właściciele niejednokrotnie nie dostrzegają korzyści ze zmian, a wręcz przeciwnie – postrzegają jako kosztochłonny proces, na który brak finansowania. Tymczasem wprowadzanie zmian cyfryzacyjnych w firmie może mieć charakter ewolucyjny. Każdej wielkości firma jest w stanie spełnić niezbędne warunki przemian cyfryzacyjnych, a więc może też rozpocząć i prowadzić ten proces tak, by pasował do jej specyfiki.

Kierunek: cyfryzacja. Od czego zacząć?

Po pierwsze trzeba zacząć wprowadzać zmiany jak najszybciej, tym samym dając sobie i współpracownikom czas na niezbędne modyfikacje finansowe i organizacyjne, dyskusje wewnętrzne i konsultacje zewnętrzne. Po drugie należy ocenić dojrzałość cyfrową, samodzielnie lub przy udziale konsultantów zewnętrznych, by móc bardziej świadomie i obiektywnie podejmować decyzje o kierunkach rozwoju.

Samoocenę oraz diagnozę dojrzałości cyfrowej można przeprowadzić za pomocą jednej z kilku dostępnych metod, dobierając ją również pod względem optymalizacji kosztów. Bardzo istotne jest objęcie samooceną w pierwszej kolejności wszystkich obszarów firmy i doprecyzowanie zakresu stopniowo, w oparciu o specjalistyczne modele dotyczące danego obszaru.

Po trzecie, warto spojrzeć na dotychczasowy model działania firmy i sposób generowania wartości dla klientów, zastanawiając się nad możliwościami zmian procesowych. Na początek nie musi to być rewolucja; może być to np. zastąpienie papierowych dokumentów ich elektronicznymi odpowiednikami, zwiększenie wykorzystania możliwości obecnego parku maszynowego poprzez zmianę nastawienia obsługującego go personelu czy refitting maszyn, czyli ich modernizacja wprowadzająca nowe komponenty zamiast wymiany na drogie maszyny z komponentami wbudowanymi fabrycznie. Przy okazji warto zweryfikować koszty dotychczasowych produktów i usług, a także możliwość finansowania nowych rozwiązań. 

Bez planu ani rusz

Ostatnim warunkiem ewolucyjnego podejścia do cyfryzacji jest stworzenie planu dostosowanego do potrzeb i możliwości danej firmy. Nie ma znaczenia, czy nazwiemy go roadmap, strategią rozwoju, planem strategicznym, planem cyfryzacji czy planem transformacji. Istotna jest jego rola jako punktu odniesienia do wyników samooceny, ustaleń i decyzji podjętych w wyniku przeprowadzonych dyskusji, badań, rozmów, a także wyznaczonych celów i kamieni milowych. Warto również zwrócić uwagę na planowanie transformacji w sposób zwinny, które pozwoli na elastyczne dostosowania do zmian i warunków otoczenia biznesowego.

Spełniając powyższe warunki, można przez proces transformacji przejść w sposób ewolucyjny, choć charakter zachodzących zmian i rosnące wymagania są zasadnicze, głębokie i wpływają na postrzeganie biznesu oraz modele funkcjonowania organizacji. Każda firma niezależnie od wielkości będzie musiała się z tym wyzwaniem zmierzyć, ale też każda ma wpływ na to, jak sobie z tym poradzi. Im bardziej kompleksowo podejdzie do analizy swoich możliwości, im wcześniej ją przeprowadzi, tym łagodniej przebiegnie proces zmian, które z natury rzeczy zawsze są trudne i stanowią wyzwanie.

Standardy i Rozwiązania

Identyfikacja

Fundamentem systemu GS1 są uzgodnione zasady międzynarodowej identyfikacji, które doprowadziły do opracowania zbioru unikalnych tzw. globalnych identyfikatorów GS1.

Zobacz aktualne wydanie