09-08-2019

Artykuły

Trendy, które zmieniają biznes

dr inż. Elżbieta Hałas

Właściciele firm zastanawiają się nad tym, na jakie pojawiające się tendencje biznesowe warto stawiać. W najnowszym raporcie Rady Innowacji GS1 zmapowano ponad 50 trendów biznesowych i 7 technologii, identyfikując możliwości biznesowe, które jeszcze 20 lat temu mogły wydawać się fikcją. Jednak bot, który rozmawia z klientami infolinii czy automatyzacja reklam, to już nasza rzeczywistość!

Produkty i usługi jutra muszą spełniać jeden warunek – łączenie świata fizycznego
z cyfrowym. Przedsiębiorstwa, które chcą zwiększyć swoją atrakcyjność, już zwracają się
w kierunku technologii i ich rozwiązaniom, co w niedalekiej przyszłości stanie się swoistym standardem. Od kiedy używamy smartfonów, technologia jest w zasięgu ręki konsumenta. Ale mobile to nie wszystko – równie ważne są też inne technologie, takie jak internet rzeczy, rzeczywistość rozszerzona i wirtualna oraz autonomiczna logistyka.

Rok 2019 przynosi i będzie nadal przynosił ogromne zmiany – praktycznie w każdej branży. Myślący przyszłościowo przedsię­biorcy w celu osiągnięcia sukcesu mogą wykorzystać główne trendy, na które wskazuje raport Innowacji GS1: ochrona danych, identyfikowalność, zrównoważony rozwój, logistyka i usługi na żądanie, automatyzacja i Smart Everything, silny głos konsumentów oraz masowa personalizacja.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Szacuje się, że na świecie istnieje ponad 50 miliardów podłączonych urządzeń. Liczba ta ciągle wzrasta, stąd też bezpieczeństwo informacji jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Rynek cyberbezpieczeństwa już przekracza 100 miliardów USD, a do 2021 roku osiągnie ok. 200 miliardów USD. Cyberataki są jednak ciągłym problemem i konsumenci obawiają się
o prywatność ich danych – stąd też inwestycje są tak ogromne. Dotyczy to również łańcucha dostaw, ponieważ wraz z przekształcaniem systemów na cyfrowe, aktualne strategie i praktyki bezpieczeństwa stają się kluczowe dla ochrony danych firmy.

Z kolei w opiece zdrowotnej ważnym obszarem zainteresowania okazuje się zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów poprzez chociażby wykrywanie sfałszowanych lub podrobionych produktów, które pojawiają się w łańcuchu dostaw. Standard GS1 daje możliwość tworzenia bezpośrednich powiązań pomiędzy fizycznym przepływem towarów
a informacjami, które tych towarów dotyczą. Przykładem wdrożenia takiego systemu jest automatyczna rejestracja wydania leków pacjentom w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Dzięki GS1 szpital jest w stanie wyeliminować wszelkie błędy wynikające z ręcznego wprowadzania danych do systemu. Takie rozwiązanie przede wszystkim wpływa na poprawę w zakresie bezpieczeństwa pacjenta, a jednocześnie sprawia, że w łatwy sposób zbierane są dane do analizy podanych leków, ilości, dawek i kosztów.

Szybka identyfikacja

Według Światowej Organizacji Zdrowia 1 na 10 osób na całym świecie choruje każdego roku z powodu skażonej żywności. Okazuje się, że bezpieczeństwo kontroli pożywienia to bardzo ważny element produkcji – stąd coraz więcej inwestuje w wyrafinowany sprzęt. Dzięki temu wycofane zostaje dwa razy więcej produktów niż dziesięć lat temu. W takich przypadkach
z pomocą przychodzi identyfikowalność łańcucha dostaw. System GS1 pomaga zwiększyć wydajność łańcucha dostaw i poprawić bezpieczeństwo, a jednocześnie spełniać wymogi regulacyjne. Jedną z firm, która wykorzystała możliwości, jakie daje sprawna identyfikowalność, jest Sushi Factory w Robakowie. Za cel postawi/a sobie stworze­nie konceptu zarządzania identyfikowalnością, począwszy od partii surowca, po partię produkcyjną wyrobu gotowego. Traceability, czyli możliwość prześledzenia drogi surowca
w górę, jak i w dół łańcucha dostaw, to najważniejszy punkt projektu. Dzięki temu
z łatwością można pozyskać dane na temat surowców, etapów przetwórstwa, jakim zostały poddane, aż do uzyskania wyrobu gotowego dzięki zastosowaniu standardów GS1.

Oprócz zastosowań stricte logistycznych marki luksusowe wykorzystują RFID także do poprawy bezpieczeństwa oferowanych produktów poprzez ochronę przed ich podrabianiem. Przykładowo włosko-francuska marka luksusowa Moncler wyposaża swoje produkty w znaczniki RFID, które klienci mogą uwierzytelniać za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej – tworząc konkretny sposób odróżnienia towarów firmy Moncler od tzw. podróbek. Podobne inicjatywy podejmują także inne marki, takie jak Benetton czy Salvatore Ferragamo.

Siła zrównoważonego rozwoju

W ciągu najbliższego roku można spodziewać się kontynuacji braku stabilności politycznej na świecie, zwiększonego negatywnego wpływu na klimat i przyśpieszenia utraty różnorodności biologicznej. Podczas gdy skala i złożoność wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, z którymi się borykamy, jest zniechęcająca, istnieje również powód do optymizmu. Jesteśmy świadkami bezprecedensowego przywództwa i innowacji napędzanych przez miasta, regiony i przedsiębiorstwa, rosnący aktywizm obywatelski.

Działania w kierunku zrównoważonego rozwoju obejmują zmniejszenie ilości odpadów, nowe sposoby optymalizacji wykorzystania zasobów, znalezienie nowych możliwości recyklingu oraz ponownego wykorzystania opakowań
i produktów po zakończeniu ich cyklu życia oraz zapewnienie sprawiedliwego handlu produktami.

Zrównoważony rozwój dzieje się naprawdę. Coraz więcej firm traktuje to poważnie i rozumie, że ich reputacja w kwestiach środowiskowych
i społecznych jest coraz ważniejsza dla konsumentów

Usługi na żądanie

Szacuje się, że do 2050 roku prawie dwie trzecie ludności będzie mieszkało w miastach.

Wraz z urbanizacją wzrastają oczekiwania klientów związane z usługami dostawczymi i udogodnieniam

– stwierdza Milan Turk, Jr. Managing Director Go-To-Market Strategy & lnnovation,
Praeter & Gambie, członek zarządu Rady Innowacji GS1. Z kolei wydajność przy dostawach na żądanie wymaga coraz większej automatyzacji w procesach transportu i logistyki. Usługi opar­te na lokalizacji, aplikacje geolokalizacyjne, takie jak What3Words, oraz układy globalnego systemu pozycjonowania (GPS) w smartfonach i samochodach ułatwiają znalezienie innych, gdziekolwiek by się znajdowali, co tworzy nowe możliwości w zakresie dostaw produktów lub usług na żądanie.

Pozwala to konsumentom nie tylko dostarczać produkty do dowolnego miejsca
w dowolnym czasie, ale stwarza nowe możliwości dla sprawnego zarządzania magazynami
i zakła­dami produkcyjnymi. Jak wynika z raportu GSl, tendencja będzie miała ogromny wpływ na łańcuch wartości w zakresie produkcji, magazynowania, transportu, handlu detalicznego i zaspokajania potrzeb.

Kiedy wszystko jest smart ...

Rosnąca urbanizacja sprawi także, że środo­wiska miejskie, jak również budynki komunalne,  komercyjne i mieszkalne będą coraz bardziej połączone. Usługi takie jak oświetlenie uliczne
i indywidualne lub zbiorowe ogrzewanie czy też wentylacja zagwarantują ogromne możliwości oszczędności energii. Technologie loT oraz bezprzewodowa komunikacja
o wysokiej przepustowości i transfer danych zaoszczędzą ponad 1 bilion dolarów rocznie dla operatorów aktywów.

Ponadto „połączenie wszystkiego” umożliwi powstanie dużych i nowych gałęzi przemysłu związanych zarówno z przemysłowym (Smart Factories), jak i konsumenckim loT, umożliwiającym automatyczne uzupełnianie towarów (Smart Homes), zdalne monitoro­wanie pacjentów w opiece zdrowotnej (Smart Health) i powstanie inteligentnych miast (Smart Cities). Powyższe koncepcje wymagają połączenia zróżnicowanych zbiorów energii, transportu, logistyki, optymalizacji usług. W takich branżach jak łańcuch dostaw nowe systemy związane z automatyzacją, z czujni­kami już pomagają monitorować łańcuch chłodniczy, aby lepiej zarządzać i kontrolować świeżość łatwo psujących się produktów
i umożliwiać kontrolę temperatury w przypadku produktów farmaceutycznych.

Konsumenci na pierwszym miejscu!

Wszyscy posiadamy smartfony, korzystamy na co dzień z aplikacji, kupujemy online. Handel detaliczny zmienił się znacząco w ostatnich latach ze względu na wzrost handlu elektronicznego i immersyjne interakcje mobilne, a co za tym idzie – siła konsumentów jest potężniejsza niż kiedykolwiek. Swoje zaangażowanie zwiększają w różnorodny sposób
– od użytkowania urządzeń smart, po dzielenie się treściami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Firmy zmieniają także swoje podejście do konsumentów, traktując ich jako współpracowników, wspomagających opracowywanie produktów i usług, które również stają się bardziej konfigurowalne dla samego konsumenta.

Detaliści na całym świecie definiują również na nowo sposób dokonywania zakupów
w sklepie. Przykładem tego są pojawiające się sklepy oferujące zakupy bezobsługowe.
Tak zwane .,convenience store” z Pekinu i Szanghaju, działające w oparciu o dostępną
w Chinach usługę komunikacji mobilnej WeChat, opierają swoje transakcje na kodach QR, które klienci skanują przy wejściu i wyborze produktów, następnie płacąc za pomocą mobilnych portfeli WeChat. Również w Polsce obserwo­wany jest podobny trend. Świetnym przykła­dem jest firma Bio Market Polska, która w Poznaniu w roku 2018 otworzyła pierwszy w swojej sieci sklep całodobowy, który w godzinach nocnych działa bezobslugowo. Rozwiązanie to opiera się na globalnych standardach GS1. Klienci sklepu, posiadający specjalne karty, mogą o dowolnej porze wejść, pobrać towar z pólek, rozliczyć się samodzielnie na samoobsługowych stanowiskach kasowych, zapłacić i wyjść.

Skalowalna personalizacja

Masowa personalizacja staje się wreszcie rzeczywistością. Być może to zaskakujące, ale aż 69 procent kupujących jest skłonnych wyjawić swoje dane osobowe w zamian za bardziej spersonalizowane usługi. Dostarczanie spersonalizowanych produktów i doświadczeń może przynieść korzyści zarówno przedsię­biorstwu, jak i konsumentowi. Firmy mają możliwość wykazania wartości, jaką konsumenci mogą czerpać z wykorzysty­wanych danych osobowych, a także uzyskania głębszego wglądu w zachowania konsumentów.

Oferowanie personalizacji może wymagać przemyślenia operacji biznesowych, jednak firmy, które stosują personalizację, poprawiają konwersję i wyniki finansowe . .,Firmy pytają, w jaki sposób uzyskać większą wartość dzięki personalizacji” – zaznacza Marina Kotsianas, CEO, Artia Strategies, członek Rady Innowacji. Pierwszym krokiem jest identyfikacja możliwości personalizacji, które tworzą wartość dla klienta i są wspierane przez płynne, szybkie
i niedrogie transakcje zarówno dla konsumentów, jak i producentów. Drugi to osiągnięcie struktury i poziomu kosztów, akceptowalny dla producenta, nawet w miarę wzrostu złożoności produkcji.

Dostosowanie produktu jest możliwe w wielu branżach, w tym w spersonalizowanej odzieży, żywności, elektronice użytkowej, kosmetyce i motoryzacji. W całej służbie zdrowia zindywidualizowana medycyna i leczenie otwiera zupełnie nowe możliwości w opiece nad pacjentem.

Zrób dziś, co masz zrobić jutro

W celu przygotowania swojej firmy do nowych możliwości, jakie daje technologia, należy zadać sobie kluczowe pytania, określając korzyści i możliwości, jakie przyniesie dane rozwiązanie. Najważniejsze jest obranie drogi, która zagwarantuje korzyści zarówno dla firmy, jak i klientów już teraz. Rynek się zmienia, a konkurencja nie śpi! Aby zapewnić sobie sukces, trzeba się upewnić, że posiada się dostosowaną strukturę informatyczną, że ma się do tego odpowiednich ludzi i że obrana strategia jest bliska klientom firmy. Integracja technologii, takich jak aplikacje, podłączone urządzenia i sztuczna inteligencja, jest złożonym zadaniem, ale zapewni każdej firmie liczne możliwości rozwoju, a także będzie korzystne w zakresie finansów.

Standardy i Rozwiązania

Rozwiązania

Rozwiązania służą usprawnieniu procesów biznesowych. Traceability to zdolność śledzenia przepływu dóbr „od pola do talerza”, order-to-cash to połączenie elektronicznych komunikatów (EDI) z etykietą logistyczną GS1, co pozwala na usprawnienie fizycznych przepływów towarowych i towarzyszących im informacji (od zamówienia do zapłaty). Upstream to użycie standardów GS1 w obszarze zaopatrzenia (producenci surowców, półfabrykatów, komponentów i opakowań).

Zobacz aktualne wydanie