16-01-2020

Artykuły

Liderzy innowacji nagrodzeni

Bez digitalizacji danych prowadzenie i rozwój biznesu są obecnie bardzo utrudnione. 21 listopada 2019 roku w Warszawie podczas konferencji Kod Innowacji GS1 Polska przyznano nagrody tym organizacjom, które dzięki cyfryzacji dokonały prawdziwego skoku rozwojowego.

dr Marta Szymborska

Najbardziej efektywne wdrożenia standardów zasługują na wyróżnienie i jak najszerszą promocję rezultatów. Od 2018 r. GS1 Polska przyznaje nagrody firmom, które do poprawy swojej efektywności wykorzystały standardy GS1. Niezależne jury honoruje ich osiągnięcia w 5 kategoriach: Retail, TSL, E-commerce, Ochrona zdrowia oraz Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Biznes zmienia się coraz bardziej dynamicznie. W wielu branżach cyfryzacja staje się już nie przewagą, a koniecznością. Badania pokazują jednak, że aż 86% projektów cyfryzacji łańcucha dostaw nie kończy się powodzeniem, między innymi z powodu braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Zwycięzcy konkursu Kod Innowacji pokazują, że warto cyfryzować procesy, wprowadzając globalne standardy GS1 – komentuje dr inż. Elżbieta Hałas, członkini Zarządu GS1 Polska.

Innowatorzy nagrodzeni

W tym roku w kategorii Retail nagrodzono Decathlon Polska za projekt „100% RFID”.

Piotr Jarzyński, dyrektor operacyjny Decathlon Polska, opowiadał o wdrożeniu usprawnień w procesie obsługi klienta z wykorzystaniem znaczników w standardzie EPC UHF Gen 2 na każdym produkcie. Pełne wykorzystanie możliwości technologii odczytu radiowego przyniosło firmie nie tylko o 40% szybsze przeprowadzanie transakcji w kasach oraz o 35% krótszy czas inwentaryzacji, ale wywołało również pozytywne zaskoczenie, a nawet podziw klientów.

W kategorii E-commerce wygrał marketplace Allegro, który wprowadził numer GTIN (kod EAN), osiągając spójność i jednoznaczność procesu identyfikacji wszystkich 130 mln ofert.

Obecnie Allegro dysponuje jedną z najlepszych wyszukiwarek produktów na świecie i oferuje coraz lepsze doświadczenie zarówno dla kupujących, jak i sprzedawców.

Kolejną nagrodę otrzymała firma z branży TSL – PEKAES Group, przewoźnik z 60-letnią tradycją, który przeszedł cyfrową transformację razem z klientem.

W tegorocznej edycji Kodu Innowacji firma zgłosiła wdrożenie standardu GS1 XML, który skrócił czas integracji z nowym partnerem biznesowym, obniżył koszty projektów EDI, wzmocnił przejrzystość transakcji elektronicznych w procesach transportowych oraz umożliwił szybszą obsługę błędów powiązanych z nieprawidłowymi danymi w komunikatach.

Nagrodę w kategorii Ochrona zdrowia zdobyła największa na świecie firma z branży urządzeń medycznych, HTL-STREFA S.A.

Zwycięskie wdrożenie dotyczyło UDI, opartego na standardzie danych GS1 Data Matrix, GS1-128.

Projekt zapewnił nam rozwój biznesu, poprawę wydajności, globalną identyfikację produktów, co jest istotne przy międzynarodowej skali działania, oraz, co najważniejsze, wpłynął na poprawę bezpieczeństwa pacjentów – podsumował Michał Zaraś, Head of Medical Device Packaging Design and Labelling, dziękując jednocześnie swojemu zespołowi.

Wyróżnienie w kategorii Ochrona zdrowia zdobył Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi, który wdrożył standard skanowania kodów kreskowych GS1, tym samym polepszając proces generowania dokumentów w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktów Leczniczych (ZSMOPL).

Dodatkowo system eliminuje ryzyko popełnienia błędu przy ręcznym wprowadzaniu danych i umożliwia potwierdzenie autentyczności leków zgodnie z tzw. dyrektywą fałszywkową, co zwiększa bezpieczeństwo pacjentów – powiedziała Dalinda Szpruch, kierownik przyszpitalnej apteki, odbierając nagrodę.

Sektor MŚP reprezentowała firma Bio Family, pierwszy w Europie bezobsługowy i całodobowy ekologiczny supermarket.

Sieć nagrodzono za wdrożenie całkowicie bezobsługowej obsługi klienta, w którym proces sprzedaży, wspierany kodami kreskowymi EAN-13, jest tak bezbłędny, że nie wymaga żadnego wsparcia ze strony personelu. Dzięki temu w takim sklepie można kupować także w dni wolne od pracy i święta.

W tegorocznej edycji publiczność nagrodziła PPT PKS Gdańsk-Oliwa, przewoźnika wyróżnionego za integrację systemu transportowego TMS z klientem za pomocą GS1 XML.

Wdrożenie obejmowało obszar przyjmowania i akceptacji zleceń transportowych, automatyzacji przesyłania informacji o numerach rejestracyjnych i datach wykonanego załadunku i rozładunku. Standardy GS1 pozwoliły na minimalizację działań manualnych, a także optymalizację procesu obsługi zlecenia.

Sukcesy nagrodzonych firm pokazują, że cyfrowa transformacja może zakończyć się powodzeniem. Polskie firmy stają się coraz lepsze we wdrożeniach międzynarodowych standardów, stając się z roku na rok coraz poważniejszymi graczami na dojrzałych rynkach – podsumowuje dr inż. Elżbieta Hałas z GS1 Polska.

Przekaz na przyszłość

Konferencji Kod Innowacji GS1 Polska towarzyszyły prelekcje uznanych ekspertów, wspierających nowoczesny biznes – Piotra Buckiego i Natalii Hatalskiej. Piotr, ceniony szkoleniowiec, wykładowca, nauczyciel, dziennikarz i coach, opowiadał o tym, jak przygotować się na pracę z robotami (aby nie dać się nimi zastąpić). Z kolei Natalia Hatalska, analityczka trendów, opowiadała o inspiracjach, które można czerpać od artystów.

Standardy i Rozwiązania

Gromadzenie

Wszystkie identyfikatory GS1 mogą być przedstawione w kodach kreskowych GS1 lub znacznikach radiowych RFID (ang. Radio Frequency Identification), które są skanowane, czyli czytane automatycznie przy pomocy skanerów lub anten.rozszerzonego opisu produktu w internecie (GS1 SmartSearch)

Zobacz aktualne wydanie