09-11-2022

Trendy

POLSKIE INNOWACJE W LOGISTYCE NA NOWYM JEDWABNYM SZLAKU

GS1 Polska realizuje projekt badawczy PLANET analizujący wykorzystanie standardów GS1 w przepływach z Chin do Europy. Jest to część międzynarodowego projektu integracji wymiany danych pomiędzy partnerami logistycznymi w globalnym łańcuchu dostaw.

Magdalena Fertsch-Ślęk

Globalizacja gospodarki ma ogromny wpływ na rozwój logistyki i łańcuchów dostaw. Niestety jest również bardzo czuła na zakłócenia, co pokazał kryzys wywołany pandemią oraz agresją Rosji na Ukrainę. Wiele branż miało poważne problemy zerwanymi łańcuchami dostaw. Dlatego dziś najważniejszym wyzwaniem dla branży logistycznej jest zapewnienie niezawodności dostaw. Temu właśnie poświęcony jest projekt PLANET, którego częścią jest GS1 Polska.

Mocna polska reprezentacja w projekcie PLANET

Projekt PLANET (Progress towards Federated Logistics Through The Integration Of TEN-T into A Global Trade Network) jest realizowany metodą działań demonstracyjnych, tzw. Living Lab, polegającą na tworzeniu i testowaniu rozwiązań i usług w warunkach rzeczywistych. Obecność polskich organizacji w tym projekcie zapoczątkowały Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny jako koordynator projektu oraz Poczta Polska SA. W ramach projektu badane jest m.in. wykorzystanie sieci sensorycznych bazujących na IoT do monitorowania lokalizacji przesyłek, ale także poziomu wilgotności czy drgań w transporcie. Do projektu dołączyły także ROHLIG SUUS Logistics oraz GS1 Polska. We współpracy z GS1 China Polacy badają możliwość wdrożenia numeru SSCC i etykiety logistycznej, a także innych standardów GS1, w tym EPCIS.

Efektem projektu PLANET ma być pilotażowe wdrożenie sieci sensorycznej bazującej na rozwiązaniach IoT i wykorzystującej standard EPCIS, a także inne standardy GS1. Ułatwiają one transfer danych między międzynarodowymi partnerami zaangażowanymi w operacje przesyłek w kanale e-commerce. Takie rozwiązanie pozwoli na śledzenie w czasie rzeczywistym przesyłek na trasie Chiny – Europa. 

Standardy i Rozwiązania

Wspóldzielenie

Współdzielenie informacji dotyczy czterech obszarów: elektronicznych dokumentów biznesowych (GS1 EDI), podstawowych danych o produktach i lokalizacjach (GDSN), informacji o przepływie towarów w łańcuchu dostaw (EPCIS) oraz rozszerzonego opisu.

Zobacz aktualne wydanie