30-03-2023

Trendy

STRATEGIA ESG GS1 POLSKA MAPA DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Do sustainability w biznesie nie sposób dotrzeć bez konkretnego planu. GS1 Polska opracowało strategię zrównoważonego rozwoju, która opiera się na wiarygodnych danych zebranych wśród swoich uczestników. Aż 73% z nich już teraz przyznaje, że standardy GS1 pomagają im realizować globalne cele wspierające środowisko.

dr Marta Szymborska

dr Marta Szymborska

Odpowiedzialność społeczna to wyzwanie, które można przekuć w realne korzyści biznesowe. Według raportu Accenture z 2021 roku firmy, które podczas cyfrowej transformacji łączą digitalizację ze zrównoważonym rozwojem, mają 2,5 razy większe szanse na sukces niż te, które skupiają się na samej cyfryzacji. 

Jednak aby nie skończyło się greenwashingiem, potrzebny jest konkretny plan działań rozwojowych. To dlatego GS1 Polska stworzyła koncepcję działań w zakresie zrównoważonego rozwoju do roku 2025, w oparciu o trzy podstawowe filary – środowisko, społeczność i ład korporacyjny. Tak powstała nasza strategia ESG (Environmental, Social, Governance). 

Dyrektywa unijna wymaga zrównoważonego rozwoju

W ostatnich latach działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w biznesie stały się dziedziną podlegającą precyzyjnym regulacjom. 5 stycznia 2023 roku weszła w życie unijna dyrektywa CSRD, która nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek raportowania wskaźników zrównoważonego rozwoju. W Polsce dotychczas taki obowiązek miało tylko kilkaset firm, a od tego roku – już kilka tysięcy. Oprócz tego coraz więcej banków i instytucji finansujących bierze pod uwagę kwestie zrównoważonego rozwoju w przyznawaniu finansowania biznesu i określania konkretnych kwot. Innymi słowy, zrównoważony rozwój stał się obszarem, którym trzeba zarządzać – i to na poważnie. 

GS1 Polska podeszło do tego obszaru właśnie w ten sposób. W 2022 roku przeprowadziliśmy badanie wśród 31 tys. Uczestników Systemu GS1 w Polsce, pytając ich o to, co możemy zrobić, by wspierać ich zrównoważony rozwój. Spotkaliśmy się również z przedstawicielami 7 sieci handlowych i rozmawialiśmy o ich kluczowych wyzwaniach, na które może odpowiedzieć nasza organizacja, bazując na globalnym know-how pochodzącym ze 150 krajów. 

Sesje dialogowe oraz ankieta przeprowadzona wśród Uczestników Systemu GS1 w Polsce pomogły nam zdefiniować strategiczne obszary, które będziemy wspierać. Na tej podstawie opracowaliśmy strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2023-2025. Częścią prac nad strategią ESG był opublikowany pod koniec 2022 roku pierwszy raport wpływu, „Mały kod, wielka moc”. Z przeprowadzonego przez nas badania wynika, że standardy GS1 realnie wspierają realizację celów zrównoważonego rozwoju wśród naszych Uczestników. 

Wielki wpływ małych kodów

Prawie trzy czwarte badanych Uczestników Systemu GS1 w Polsce (73%) przyznaje, że standardy GS1, m.in. kody kreskowe, wspierają zrównoważony rozwój ich organizacji. O jakie obszary chodzi? Na pierwszym miejscu badani wskazali monitorowanie łańcucha dostaw (44%) oraz zapewnianie bezpieczeństwa produktów i usług (40% badanych). 

Nasi Uczestnicy docenili standardy GS1 również za to, że skracają czas poszczególnych transakcji w ramach dostaw i zmniejszają liczbę formalności z nimi związanych (39%). Przykładowo, średni czas obsługi przyjęcia dostawy (dla 1 pracownika) w firmie Sushi Factory skrócił się o 45 minut miesięcznie (z 7,65 do 6,9 godziny). 

Jak zauważyła prawie jedna czwarta badanych, standardy GS1 pomagają zmniejszyć zużycie surowców (24%), a jedna piąta wskazała, że zmniejszają ilość marnowanych zasobów (22%). Przykładowo, dzięki GS1 XML operator logistyczny Raben skrócił czas wdrożenia nowego klienta – kiedyś proces ten trwał miesiąc, a teraz zaledwie 5 dni. 

Dzięki standardom GS1 firmy tworzą efektywne łańcuchy dostaw. Usprawniając całe procesy biznesowe, przyczyniają się do lepszego zarządzania zapasami i ograniczają swój negatywny wpływ na środowisko. W ten sposób standardy GS1 wspierają wiele branż – podsumowuje Joanna Redmer, Prezes Zarządu GS1 Polska.

Jesteśmy liderem ESG

Jak pokazują zgromadzone dane, standardy GS1 są od lat mostem łączącym cyfryzację i cele środowiskowe. Nie tylko eliminują błędy ludzkie, ale także pozwalają optymalnie zarządzać zapasami, oszczędzać surowce naturalne i monitorować łańcuch dostaw. 

W 2022 roku za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju otrzymaliśmy aż cztery nagrody, m.in. tytuł „Lidera ESG”. Jednak to dopiero początek naszej drogi do wsparcia Uczestników Systemu GS1 w Polsce w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. 

Dwie perspektywy, jedna misja

Naszą misją na nadchodzące lata jest to, żeby standardy GS1 pomagały prowadzić biznes w sposób zrównoważony. Chcemy budować partnerstwo i współpracę na rzecz zrównoważonego rozwoju w łańcuchu wartości. W związku z tym określiliśmy sobie dwa cele.

Przede wszystkim dążymy do tego, żeby podstawą zrównoważonego rozwoju stały się rzetelne dane, umożliwiające śledzenie produktów. Stawiamy na działania, które pozwolą naszym Uczestnikom zyskać jak najwięcej na stosowaniu kodów kreskowych GS1. Chcemy, by – dzięki rzetelnym danym i śledzeniu produktów – oni także mogli się stać firmami odpowiedzialnymi społecznie. Pracujemy nad przyszłością łańcucha dostaw do szpitali. Ulepszamy Globalny Model Danych. Rozwijamy Cyfrowy Paszport Produktowy (UE). Wspieramy krajowy system depozytowo-kaucyjny.

Jako część ekosystemu biznesowego również sami chcemy stać się zrównoważoną organizacją. Chcemy planować i rozwijać procesy z myślą o środowisku.

Nasze plany ilustruje dobrze ta grafika:

Standardy i Rozwiązania

Rozwiązania

Rozwiązania służą usprawnieniu procesów biznesowych. Traceability to zdolność śledzenia przepływu dóbr „od pola do talerza”, order-to-cash to połączenie elektronicznych komunikatów (EDI) z etykietą logistyczną GS1, co pozwala na usprawnienie fizycznych przepływów towarowych i towarzyszących im informacji (od zamówienia do zapłaty). Upstream to użycie standardów GS1 w obszarze zaopatrzenia (producenci surowców, półfabrykatów, komponentów i opakowań).

Zobacz aktualne wydanie