16-02-2021

Case studies

CYFROWE ZNAKI WODNE: ŚWIĘTY GRAAL RECYKLINGU?

Dyskretne kody wykorzystujące globalne standardy identyfikacji produktów usprawnią automatyczne sortowanie odpadów do recyklingu. Do inicjatywy przystąpiło kilkadziesiąt globalnych marek.

dr Marta Szymborska

dr Marta Szymborska

Jednym z najpilniejszych wyzwań związanych z osiągnięciem gospodarki cyrkularnej w zakresie przetwarzania opakowań jest lepsze sortowanie odpadów w celu przeprowadzenia skuteczniejszego i wyższej jakości recyklingu. W ramach programu Nowa Ekonomia Tworzyw Sztucznych, poświęconego innowacjom usprawniającym recykling pokonsumencki, Fundacja Ellen MacArthur opracowała cyfrowe znaki wodne.

Małe rozwiązanie wielkiego problemu

Cyfrowe znaki wodne to niezauważalne gołym okiem kody wielkości znaczka pocztowego, umieszczane na opakowaniu towaru. Bazując na globalnych i otwartych standardach identyfikacji produktów, mogą
one kodować szeroki zakres atrybutów, takich jak nazwa producenta, SKU, rodzaj używanych tworzyw sztucznych i skład dla obiektów wielowarstwowych, zastosowanie w przemyśle spożywczym i nieżywnościowym itp. Standardowe kamery wysokiej rozdzielczości w sortowni odpadów wykryją i odczytają cyfrowy znak wodny. Na tej podstawie urządzenia będą w stanie precyzyjnie sortować opakowania. W ten sposób powstaną lepsze i dokładniejsze strumienie sortujące, a co za tym idzie – wyższej jakości recyklaty, z korzyścią dla całego łańcucha wartości opakowań, a także dla planety.

Europejscy producenci łączą siły.

Innowacja opracowana przez Fundację Ellen MacArthur zostanie wykorzystana w ramach inicjatywy HolyGrail 2.0, pod auspicjami europejskiego stowarzyszenia marek AIM (Association des Industries de Marque). Wykorzystanie cyfrowych znaków wodnych może umożliwić lepsze sortowanie i wyższą jakość recyklingu opakowań w Unii Europejskiej, co będzie napędzać prawdziwie zrównoważoną gospodarkę.

Wśród członków inicjatywy HolyGrail 2.0 jest już ponad 85 firm i organizacji, w tym Arla, Bosch, Coca-Cola, Danone, Henkel, Johnson & Johnson, L’Oréal czy P&G – oraz producenci opakowań i instytucje otoczenia biznesu. Częścią tego konsorcjum jest także GS1.

Proof of Concept w sortowni odpadów

Cyfrowe znaki wodne przeszły pozytywnie Proof of Concept na testowej linii sortowniczej. Aby uzyskać więcej informacji wejdź na stronę AIM – European Brands Association Producenci zrzeszeni w HolyGrail 2.0 pracują obecnie nad przejściem do kolejnego etapu wdrożenia, prowadzonego na znacznie większą skalę. Obejmie on uruchomienie przemysłowego programu pilotażowego, który zweryfikuje opłacalność automatyzującej sortowanie opakowań technologii cyfrowych znaków wodnych i wyższej jakości recyklingu, a także uzasadnienie biznesowe wdrożenia na szeroką skalę. Święty Graal recyklingu pozwoli śledzić cały łańcuch wartości produktu, a wyłowione w morzu odpady zawsze wskażą swojego właściciela.

 

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj: European Brands Association