14-03-2022

Trendy

LAURY KODU INNOWACJI 2021

INTELIGENTNE POMIARY, FULFILMENT I PROJEKT NA RZECZ ŻYWNOŚCI

dr Marta Szymborska

dr Marta Szymborska

Polska Spółka Gazownictwa oraz Omnipack zwycięzcami ubiegłorocznej edycji konkursu GS1 Polska. Nagroda specjalna trafiła także do firm: Netto, Makro oraz Federacji Polskich Banków Żywności za wzorowe partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Od 2018 roku GS1 Polska przyznaje nagrody firmom, które do poprawy swojej efektywności wykorzystały standardy GS1. W środę 17 listopada 2021 roku, podczas trzeciej edycji konferencji Kod Innowacji ogłoszono Liderów Innowacji 2021. Niezależne jury złożone z ekspertów i autorytetów branżowych przyznało nagrody za ambitne, przynoszące największą wartość dodaną wdrożenia standardów GS1.

PSG: odczyt liczników stał się prostszy

Do rywalizacji w trzeciej edycji konkursu zgłosiły się m.in. sieci handlowe stosujące globalne standardy GS1 oraz przedstawiciele sektora e-commerce. Ubiegłorocznym zaskoczeniem była Polska Spółka Gazownictwa, która wdrożyła identyfikator GSRN (Globalny Numer Relacji Usługowej) do zdalnego odczytywania stanu liczników. To właśnie do tej firmy trafiła główna nagroda w kategorii „Duże przedsiębiorstwa”. Polska Spółka Gazownictwa została doceniona za wdrożenie numeracji punktów dostawy gazu. 

Zbiór kilku rozbieżnych systemów numeracji miejsc dostawy gazu (tzw. PoD) został zastąpiony nowym, zunifikowanym identyfikatorem. Składa się on z 22 cyfr i jest zbudowany z prefiksu GS1 firmy PSG, numeru relacji usługowej oraz cyfry kontrolnej. Stanowi on unikalny i jednoznaczny numer identyfikacyjny dla usługodawcy do przechowywania danych związanych z usługą lub usługami świadczonymi na rzecz usługobiorcy. W ramach tego projektu wypracowano zasady kodyfikacji punktów wyjścia PoD oparte na uproszczonej kodyfikacji EDIFACT, z zastosowaniem numeru PoD posiadającego cyfrę kontrolną. 

– Dzięki wprowadzonym zmianom został zunifikowany i uporządkowany system identyfikacji gazomierzy ok. 7,4 mln odbiorców, których na co dzień obsługujemy. Wpłynie to m.in. na automatyzację naszych działań związanych z odczytywaniem liczników gazu, a także szybszą realizację nowych inwestycji – podkreślił Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa. 

Rekordowe zyski dzięki nowoczesnej usłudze fulfilment

W kategorii MŚP nagroda trafiła do Omnipack, prężnie działającej firmy świadczącej kompleksowe usługi fulfilment dla ponad 100 sklepów e-commerce na terenie kraju oraz całej Europy. Werdykt ogłosił prof. Arkadiusz Kawa, Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego. 

Operator zdecydował się na wdrożenie standardowej etykiety logistycznej GS1 w procesie przyjęcia towaru do magazynów, aby zoptymalizować wewnętrzne procesy biznesowe. Dla firmy, która zajmuje się obsługą logistyczną przedsiębiorstw z sektora e-commerce, takiej jak Omnipack, czas realizacji zlecenia ma kluczowe znaczenie, a jednym z najważniejszych czynników sprawnej obsługi zamówienia jest prawidłowy proces przyjęcia towaru.

Rozwiązanie skróciło średni czas dostawy i zwrotu o 1 godzinę, a cały proces przetwarzania zamówienia o 2-3 godziny. Dodatkowo Omnipack zanotował spektakularny spadek zaangażowania koordynatora w procesie przyjęcia towaru – z 94,11% do zaledwie 16,12%.

– W e-commerce liczy się szybkość dostawy i zwrotu. Coraz częściej te czynniki decydują o wyborze produktu i e-sprzedawcy. Wraz z wdrożeniem standardowej etykiety logistycznej sklepy internetowe obsługiwane przez Omnipack mają te dwie korzyści w pakiecie – komentuje Rafał Szcześniewski, Founder & CLO Omnipack.

Współpraca międzybranżowa na medal

W ubiegłorocznej edycji jury zdecydowało, aby przyznać dodatkową nagrodę specjalną. Trafiła ona do firm: Netto, Makro oraz Federacji Polskich Banków Żywności za projekt wspierający niemarnowanie produktów. Sieć Netto odebrała również tegoroczną nagrodę publiczności. Jury doceniło wdrożenie aż trzech nowych standardów związanych z logistyką oraz cyfryzacją, dzięki którym proces ewidencji wszystkich otrzymywanych darowizn żywności od obu sieci został skutecznie zautomatyzowany i usprawniony. Udało się m.in.: zmniejszyć nakład i czas pracy, wcześniej poświęcany na ręczne wprowadzenie danych, zautomatyzować proces ewidencji darowizn poprzez mechanizm importu danych o darowiznach żywności z systemu EPCIS do systemu magazynowego Banków Żywności, wyeliminować z procesu element ważenia darowizn przed wydaniem organizacjom partnerskim. 

– Tego typu inicjatywy są przykładem efektywnej współpracy biznesu i sektora pozarządowego, która nie tylko odpowiada na potrzeby obu stron, ale także tworzy przestrzeń do włączania się innych podmiotów. Współpraca i współdziałanie są największą wartością tego projektu, ponieważ osiągnięcie ambitnych celów zrównoważonego rozwoju wymaga zaangażowania i aktywnego działania wielu interesariuszy. Dzięki osiąganej w ten sposób skali działania możemy w znaczny sposób przyczyniać się do przeciwdziałania marnowaniu żywności – mówi dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, SGH, CEO Sapere.

Ponad 400 zainspirowanych uczestników

Organizowana od 2018 roku przez GS1 Polska konferencja Kod Innowacji to jedyny w swoim rodzaju festiwal cyfrowych rozwiązań opartych na standaryzacji procesów. W ubiegłorocznej edycji transmitowanej online ze studia ICAN w Warszawie wzięło udział ponad 400 uczestników. 

Wśród ekspertów konferencji znalazł się Paweł Motyl, autor takich bestsellerów jak np. Świat Schrödingera. Kronika nieprzewidywalnej przyszłości, pierwszy Polak na liście TOP30 Global Gurus, jeden z czołowych europejskich ekspertów w zakresie przywództwa i podejmowania decyzji w niepewnych czasach. 

Konferencji Kod Innowacji towarzyszyła także debata online. W debacie poświęconej wymianie doświadczeń w realizacji transformacji cyfrowej wzięli udział Członkowie i Członkinie Rady GS1 Polska z takich firm jak: Sephora Polska, Tubądzin Management Group, Maspex, Hebe i Fresh Logistics Polska. Zaproszeni eksperci podzielili się własnymi doświadczeniami z wdrożeń standardów GS1, odpowiadając na pytania uczestników wydarzenia związane z cyfryzacją procesów w ich firmach. 

– Celem GS1 Polska jest wsparcie polskich firm na drodze do cyfrowej transformacji. W tym celu chcemy dzielić się know-how ze 116 krajów, w których działa GS1, a także lokalnymi doświadczeniami i danymi z rynku. Konferencja Kod Innowacji ma za zadanie zainspirować przedsiębiorstwa do działania, wskazując kierunki zmian i narzędzia oraz konkretne przykłady rozwiązań – komentuje dr inż. Elżbieta Hałas, Członkini Zarządu GS1 Polska.