09-11-2022

Felietony

SCAN4TRANSPORT: NOWE OBLICZE ETYKIETY TRANSPORTOWEJ

Etykieta transportowa to podstawowe narzędzie dla firm z branży TSL, ponieważ służy do wymiany istotnych danych w procesie transportowym. Pełni rolę swoistej „tablicy informacyjnej” z danymi dotyczącymi np. adresu odbiorcy czy wymiarów przesyłki – tak samo jak etykieta logistyczna dostarcza podstawowych informacji na temat zawartości jednostki logistycznej.

Agata Horzela

Firmy transportowe czy operatorzy logistyczni mogli dotychczas wykorzystywać część danych zamieszczonych na etykiecie logistycznej umieszczanej przez dostawcę. Jednak rzadko kiedy zawierała ona dane istotne z punktu widzenia przewoźnika. Najczęściej firmy transportowe same tworzyły etykietę transportową, umieszczając na niej ważne dla siebie informacje. Dane te często występowały tylko w postaci czytelnej wzrokowo, co uniemożliwiało ich automatyczne odczytanie, np. za pomocą skanera, a następnie przetworzenie w formie cyfrowej. 

Część firm transportowych decydowała się na wykorzystanie na etykiecie wysyłkowej kodów jednowymiarowych. Pozwalało to zautomatyzować odczyt danych, ale nie rozwiązywało problemu. Ograniczenia wynikające z „pojemności” takiego kodu nie pozwalały umieścić na takiej etykiecie części istotnych danych. 

Kody 2D: większa pojemność, więcej informacji

Taki scenariusz to jednak już przeszłość. Od ponad roku, zgodnie ze specyfikacją GS1, firmy mogą generować standardowe etykiety wysyłkowe z wykorzystaniem kodu dwuwymiarowego (GS1 QR i GS1 DataMatrix). W ten sposób mogą zapisywać istotne dla transportu dane: szczegółowy adres dostawy, wagę i wymiary palety, kod trasy, informacje o towarach niebezpiecznych, kod usługi, dane odbiorcy, adres do zwrotu czy koordynaty geograficzne.

Kod 2D umieszczony na standardowej etykiecie GS1 stanowi etykietę Scan4Transport. Takie rozwiązanie umożliwia dostęp do informacji zarówno w środowisku online – z wykorzystaniem standardu Digital Link, jak i o¾ine. W tym drugim przypadku standardowy zapis danych wspiera Identyfikator Zastosowania (IZ). 

Dla kogo etykieta Scan4Transport?

Etykieta Scan4Transport utworzona zgodnie z wytycznymi organizacji GS1 jest gotowym standardem wspierającym procesy tzw. pierwszej i ostatniej mili, czyli odbioru i dostawy. Pozwala przechwytywać podstawowe informacje dotyczące całego procesu transportowego, co znacznie optymalizuje procesy w łańcuchu dostaw u wszystkich partnerów korzystających ze standardu. Poza operatorami logistycznymi, czy firmami kurierskimi, taką etykietę z powodzeniem mogą oferować swoim klientom również dostawcy rozwiązań typu Transport Management System (TMS). Kody 2D docenią także producenci platform logistycznych, którzy chcą wzbogacić swoje narzędzie o możliwość generowania etykiet transportowych, a tym samym zaoferować możliwość śledzenia przesyłki na każdym etapie łańcucha dostaw. 

Dotychczas bardzo mocno nowym standardem interesowały się firmy w Australii. To właśnie one jako pierwsze mogą cieszyć się z korzyści płynących z jego zastosowania. Są to:

automatyczne przechwytywanie istotnych danych dotyczących zlecenia transportowego;

usprawnione sortowanie dzięki przechwytywaniu szczegółowych informacji adresowych, np. ulic; 

zwiększona wydajność i interoperacyjność dzięki wykorzystaniu standardowej etykiety w całym łańcuchu dostaw;

usprawnienie procesów i zwiększenie zadowolenia klientów

Po więcej informacji zapraszamy na stronę poświęconą Scan4Transport:
https://gs1pl.org/scan4transport