01-07-2021

Case studies

GDSN W CARREFOUR CYFROWA TRANSFORMACJA ZACZYNA SIĘ OD DANYCH

System GDSN pozwolił zaoszczędzić dziesiątki tysięcy godzin rocznie na wymianie danych produktowych między Carrefour a dostawcami. Dziś z GDSN korzystają także klienci, mając wszystkie potrzebne dane produktowe w zasięgu ręki.

Dariusz Jadczak

Dane stanowią klucz do sukcesu w handlu wielokanałowym, dzisiaj jeszcze bardziej niż kiedyś. Mogą mieć decydujący wpływ na sprzedaż oraz satysfakcję konsumenta. Sieć Globalnej Synchronizacji Danych GS1 (GDSN) daje możliwość wdrożenia usprawnień dla całego wachlarza produktów i współpracy z przedsiębiorstwami, niezależnie od rozmiaru. Dzięki temu Carrefour wykorzystuje GDSN zarówno w handlu detalicznym, jak i we współpracy z partnerami handlowymi do uproszczenia komunikacji na poziomie globalnym.

Obudzić potencjał uproszczonej wymiany danych

Przed wdrożeniem GDSN Carrefour wymieniał dane z dostawcami co najmniej 3-4 razy w każdą stronę, aby wypracować właściwą kartę produktową. Proces ten zajmował ok. 8-10 minut na produkt. By zaoszczędzić czas w tym procesie i w pełni wykorzystać potencjał danych dla dalszego rozwoju firmy, w 2006 roku Carrefour France przyłączył się do pionierskiego ówcześnie projektu Sieć Globalnej Synchronizacji Danych GS1 (GDSN). Prace pilotażowe rozpoczęto z wybranymi partnerami handlowymi. „Chodziło w zasadzie o uproszczenie wymiany danych z producentami” – wyjaśnia Marina Guégan, Dyrektor IT ds. Danych w firmie Carrefour. W przeciągu roku z GDSN zintegrowano dane produktowe dla części katalogu spożywczego oraz produktów szybko zbywalnych spokrewnionych z branżą spożywczą. Jednak inne nadal wymagały ręcznego wprowadzenia w oparciu o arkusze kalkulacyjne Microsoft.

Średni i mali też mile widziani w GDSN

By przenieść pozostałą część katalogu do systemu GDSN, firma Carrefour nawiązała długoterminową współpracę z GS1. W projekt zaangażowano zarówno dostawców, jak i wewnętrznych interesariuszy, by wdrożyć i propagować wiedzę na temat usprawnień możliwych dzięki GDSN.

Z każdym rokiem firma Carrefour rozszerzała zasięg rozwiązania GDSN o kolejnych partnerów handlowych, koncentrując się nie tylko na większych dostawcach, ale również tych średnich i małych, by jeszcze bardziej usprawnić proces pozyskiwania danych. „Założeniem GDSN jest konfrontacja z danymi. Dla przykładu, ustalamy z naszymi producentami konkretne atrybuty, które będą wprowadzać, gdyż te akurat są ważne dla naszych konsumentów i nic ponadto” – tłumaczy Thierry Villate, Referential Manager, Carrefour.

Nawet 322,000 nowych produktów rocznie

1,000,000 produktów od początku projektu

Nowi partnerzy handlowi mogą teraz łatwo i szybko wprowadzać nowe produkty na rynek.

Szybko, szybciej… automatyzacja

Carrefour rejestruje w swoich katalogach do 322 tys. produktów rocznie, co daje ponad milion produktów od rozpoczęcia projektu. GS1 GDSN gwarantuje rzetelną jakość danych wprowadzonych do systemu, dzięki czemu przynosi firmie Carrefour 8-10 minut oszczędzonego czasu na produkt, co daje dziesiątki tysięcy godzin w skali roku. Wiele aspektów wymiany informacji produktowych jest zautomatyzowanych, a czas zaoszczędzony, ponieważ detalista nie musi już sprawdzać kompletności lub poprawności bazowych atrybutów na kartach produktowych, a zamiast tego może skupić się na samych danych.

„Rozwiązanie GDSN oznacza mniej błędów człowieka. Co więcej, wcześniej za sprawą częstej wymiany danych trudno było ustalić źródło błędu. Teraz dostawcy czują się częścią procesu udostępniania danych produktowych” – mówi Marina Guégan, GDS Domain Manager, Carrefour.

Sprytne planowanie i wyłapywanie błędów

Dzięki GDSN Carrefour usprawnił także proces planowania. Nowe atrybuty mogą być udostępnione z wyprzedzeniem do użycia przy nowych kartach produktowych. To z kolei umożliwia wszystkim partnerom handlowym wprowadzanie nowych produktów szybciej i łatwiej. GDSN umożliwia też organizacjom lepsze usystematyzowanie danych produktowych i poprawienie ogólnej jakości danych. W przypadku gdy partner handlowy odnotowuje ponadprzeciętny wskaźnik błędu, wówczas Carrefour może łatwo zidentyfikować problem i podjąć działanie wraz z partnerem w celu usunięcia błędów oraz poprawienia jakości danych produktowych w dłuższej perspektywie czasu.

 

Korzysta producent i klient

Wpływ, jaki wywarło wdrożenie systemu GDSN, można zaobserwować w prawie każdym aspekcie codziennej działalności biznesowej Carrefour. GDSN wspiera kanały sprzedażowe pomiędzy podmiotami gospodarczymi a konsumentami, udostępniając bazowe atrybuty produktowe z informacjami dotyczącymi rozmiaru, wagi, składu itp., jak również dane cyfrowe takie jak opis produktu, obrazy. Wprowadzenie GDSN umożliwiło także konsumentom podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelne informacje na temat produktu. Przepływają one płynnie pomiędzy producentem a detalistą, a następnie za pośrednictwem lokalnego sklepu lub platformy sprzedażowej do odbiorcy docelowego. Nowy zakres atrybutów pozwala firmie Carrefour na realizowanie założeń Programu Poprawy Jakości Żywności – Act for Food.

Standardy i Rozwiązania

Rozwiązania

Rozwiązania służą usprawnieniu procesów biznesowych. Traceability to zdolność śledzenia przepływu dóbr „od pola do talerza”, order-to-cash to połączenie elektronicznych komunikatów (EDI) z etykietą logistyczną GS1, co pozwala na usprawnienie fizycznych przepływów towarowych i towarzyszących im informacji (od zamówienia do zapłaty). Upstream to użycie standardów GS1 w obszarze zaopatrzenia (producenci surowców, półfabrykatów, komponentów i opakowań).

Zobacz aktualne wydanie