30-03-2023

Trendy

GLOBALNE MODELE DANYCH SZYBKA ŚCIEŻKA TOWARU – ZE SKLEPU W RĘCE KLIENTA

Globalne Modele Danych GS1 pozwalają na szybsze wprowadzenie produktu zarówno na fizyczną, jak i cyfrową „półkę”. Od 2022 roku dzięki Polskiemu Modelowi Danych Produktowych zagraniczni dostawcy wiedzą, jakie dane produktowe będą potrzebne do zasilenia polskiego rynku.

Dariusz Jadczak

W czasach, kiedy dane produktowe nie stanowią już tajemnicy handlowej, biznes musi się postarać, aby dotrzymać kroku wymaganiom konsumentów, partnerów handlowych i organów regulacyjnych. Informacje o produktach muszą być coraz pełniejsze, zawsze aktualne i wiarygodne, aby ostatecznie zdobyć i utrzymać zaufanie konsumentów do produktów. Dotyczy to zarówno małych, jak i większych firm. 

Jak wymieniać się informacjami o produktach?

W Polsce model wymiany danych produktowych między partnerami biznesowymi nadal jest uciążliwy, kosztowny i nieefektywny. Dostawcy i sieci handlowe najczęściej przekazują sobie informacje o produktach w postaci indywidualnych kart produktowych – papierowych lub w postaci arkuszy Excel. To grozi duplikowaniem informacji o produkcie u każdego odbiorcy. 

GS1 Polska od wielu lat wskazuje rozwiązanie, które może zastąpić istniejący model i usprawnić wymianę danych produktowych. Takim rozwiązaniem są właśnie Globalne Modele Danych (Global Data Model – GDM). To zestawy atrybutów produktowych niezbędnych do prowadzenia prawidłowej sprzedaży zarówno w formie cyfrowej, jak i fizycznej. Harmonizują one i upraszczają wymianę podstawowych danych o produktach między partnerami handlowymi. 

Globalny Model Danych: prosta wymiana danych, gdziekolwiek jesteś

W świecie GS1 do tej pory każdy kraj ma własne zasady i przepisy dotyczące informacji o produkcie w towarach konsumpcyjnych. Niektóre kraje koncentrują się tylko na informacjach o łańcuchu dostaw, podczas gdy inne dodają składniki i zdjęcia produktów. Tymczasem konsumenci żądają coraz więcej różnorodnych informacji, np. związanych ze zrównoważonym rozwojem. By ułatwić ich przekazywanie, w ramach GMD powstały nazwy, definicje oraz przykłady atrybutów przyjazne i zrozumiałe dla biznesu. 

Do identyfikacji atrybutów produktu standard GMD wykorzystuje koncepcję warstw. Warstwy lokalne i regionalne są objęte Globalnym Modelem Danych. Jeśli istnieje specjalne zapotrzebowanie na określony atrybut, jest on częścią tej warstwy i ma zastosowanie tylko dla rynku docelowego, na którym sprzedawany jest produkt:

1. Jądro modelu (global core layer) – atrybuty wymagane globalnie, niezależnie od branży i lokalizacji.
2. Pierwsza warstwa atrybutów wykorzystywanych globalnie z podziałem na branże (global category layer).
3. Warstwa atrybutów regionalnych, np. wykorzystywanych w Unii Europejskiej (regional category layer).
4. Warstwa atrybutów lokalnych, uzależniona od wymogów rynku każdego kraju oddzielnie (country layer).

 

Jak działa Polski Model Danych Produktowych?

Na podstawie GDM członkowie polskiej Grupy Roboczej GS1/GDM/GDSN, skupiającej aktywnych dostawców, sieci handlowe oraz operatorów usług katalogowych, wypracowali Polski Model Danych Produktowych (PMDP). Polski model jest już całkowicie zgodny z Globalnymi Modelami Danych. Obejmuje około 200 atrybutów wystarczających do prawidłowej identyfikacji i opisu najpopularniejszych wyrobów FMCG, z podziałem na Food (wyroby spożywcze) oraz Near Food (pozostałe artykuły, w tym chemię gospodarczą):

• wyroby spożywcze – 186 atrybutów ogółem, w tym 60 wymaganych, czyli takich cech, bez których nie można zamknąć typowej rejestracji produktu,
• Near Food – pozostałe artykuły, w tym chemia gospodarcza (218 atrybutów ogółem, w tym 62 wymagalne).

Od 2022 roku PMDP jest dostępny dla wszystkich użytkowników GS1 na całym świecie. Tym samym wszyscy zagraniczni dostawcy planujący lokowanie swoich wyrobów nad Wisłą wiedzą o tym, jakie dane produktowe będą potrzebne do zasilenia polskiego rynku. W tym samym serwisie dostępne są również modele innych krajów, które umożliwiają polskim producentom poszukującym wiedzy o tym, jakie informacje o wyrobach należy zestawić, dopasować się do wymagań kraju docelowego. Dodatkowo każda firma może uzyskać dostęp do narzędzi pozwalających na sprawdzenie zgodności własnego modelu danych z GDM, z podziałem na branże i regionalizację. 

Jak korzystać z Polskiego Modelu Danych Produktowych?

Do dyspozycji użytkowników mamy zarówno specjalny arkusz kalkulacyjny, jak i narzędzia bazodanowe. Za ich pomocą można przeprowadzić indywidualne badanie spójności. W tym celu należy wprowadzić zestaw atrybutów używanych we własnym modelu korporacyjnym. W odpowiedzi narzędzie zwraca informacje dotyczące obecności danego atrybutu w GDM oraz wskazuje, czy dana pozycja dotyczy informacji globalnych, regionalnych, czy wykracza poza jego zakres. 

Weryfikację można również przeprowadzić ze wsparciem ekspertów GS1 Polska. Uruchomiona pod koniec ubiegłego roku procedura certyfikująca umożliwia producentom, sieciom handlowym oraz katalogom produktowym uzyskać profesjonalny raport zgodności z Polskim Modelem Danych Produktowych, a po wypełnieniu zawartych w nim zaleceń również Certyfikat zgodności ze standardem GS1/GDM-PMDP. 

Nie tylko standard, ale i zabezpieczenie

Na naszych oczach zachodzą zmiany w sposobie dostępu do informacji potrzebnych zarówno w kraju, jak i na rynkach obcych. Wypracowane dla poszczególnych branż wzorce są ważną wskazówką, które dane są kluczowe do zaspokojenia tzw. głodu informacyjnego. Globalny Model Danych to efektywne i globalnie spójne rozwiązanie, które uwzględnia zachodzące zmiany, zapewniając efektywne i globalnie spójne rozwiązanie dla wszystkich niezbędnych informacji o produktach. 

Globalny Model Danych to jeden z najważniejszych standardów GS1 promowanych wspólnie przez 116 organizacji krajowych GS1 na świecie oraz Consumer Goods Forum – globalną organizację zrzeszającą producentów wyrobów konsumpcyjnych. Organizacje te działają wspólnie, aby poprawić jakość informacji produktowych oraz zmniejszyć niespójności w procesach wymiany danych. W konsekwencji doprowadzi to do ograniczenia nieprawidłowości w identyfikacji wyrobów i przyczyni się do zmniejszenia kosztów właścicieli marek oraz sprzedawców detalicznych. Zatem GDM to nie tylko standard, ale i doskonałe zabezpieczenie przed utratą właściwych parametrów sprzedaży. 

Standardy i Rozwiązania

Rozwiązania

Rozwiązania służą usprawnieniu procesów biznesowych. Traceability to zdolność śledzenia przepływu dóbr „od pola do talerza”, order-to-cash to połączenie elektronicznych komunikatów (EDI) z etykietą logistyczną GS1, co pozwala na usprawnienie fizycznych przepływów towarowych i towarzyszących im informacji (od zamówienia do zapłaty). Upstream to użycie standardów GS1 w obszarze zaopatrzenia (producenci surowców, półfabrykatów, komponentów i opakowań).

Zobacz aktualne wydanie