09-10-2020

Case studies

JAK TECHNOLOGIA GDSN WSPOMAGA BIZNES?

GDSN umożliwia każdej firmie bezproblemowe udostępnianie wysokiej jakości informacji o produktach. Synchronizacja z partnerami handlowymi oraz aktualne i wiarygodne dane to największe zalety tego rozwiązania.

Dariusz Jadczak

GS1 Polska od wielu lat stara się wskazywać drogę, która pomoże firmom usprawnić wymianę danych produktowych i zastąpić istniejący – nieefektywny, uciążliwy oraz kosztowny – model wymiany danych. Niestety nadal dane o produktach są przekazywane między dostawcami a sieciami najczęściej w postaci indywidualnych, papierowych lub excelowych, kart produktowych. W efekcie oznacza to multiplikowanie informacji o produkcie dla każdego odbiorcy odrębnie.

Czym jest GDSN?

Globalna Sieć Synchronizacji Danych (Global Data Synchronization Network – GDSN) to największa na świecie baza danych produktowych przeznaczona dla producentów oraz sieci handlowych, w szczególności tych rozwijających sieć omnikanałową. Dzięki GDSN każda firma, bez względu na lokalizację czy swoją wielkość, ma możliwość płynnego udostępniania wysokiej jakości informacji o produktach. Dane te bowiem nie stanowią już tajemnicy handlowej dzięki dyrektywie UE 83/2011. Aktualne i wiarygodne informacje o produktach pozwalają zdobyć i utrzymać zaufanie konsumentów, którzy z coraz większą świadomością podchodzą do procesu zakupowego.

Kto może na tym skorzystać?

Każda firma, która musi wysyłać lub odbierać informacje o produktach, może podłączyć się do certyfikowanej bazy danych. Współpraca z certyfikowanym katalogiem pozwala skonfigurować atrybuty produktów i zsynchronizować je ze wszystkimi partnerami handlowymi, dzięki czemu można jednocześnie uruchomić dostęp do wiarygodnych danych dla wszystkich rynków.

Korzyści GDSN obejmują eliminację procesów wykonywanych ręcznie, redukcję błędów oraz redukcję czasu i kosztów potrzebnych do zarządzania oraz dystrybucji danych produktów. Zapewnia również łatwiejszy dostęp do wiarygodnych informacji o produktach dla klientów końcowych w czasie rzeczywistym i ułatwia przestrzeganie norm zdrowotnych czy żywieniowych. Wygodniejszy dostęp do informacji może pomóc również w szybszym wprowadzaniu nowych produktów.

Na polskim rynku kilka sieci planuje bądź już rozpoczęło wdrożenie GDSN w swoich organizacjach. Sieć Carrefour z sukcesem przyłączyła aktualnie ponad 50 swoich dostawców i jest na najlepszej drodze do podwojenia tej liczby do końca bieżącego roku.

W kierunku digitalizacji

Powszechnie promowana przez GS1 Polska digitalizacja danych produktowych, w tym rozwiązanie GDSN, powoli wkrada się do świadomości uczestników rynku. Synchronizacja danych pozwala realizować krytyczne procesy, takie jak planowanie i zaopatrzenie, oraz usprawnić łańcuchy dostaw. Użytkownicy GDSN potwierdzają znaczną poprawę dokładności zamówień i dostaw, obecnie bezproblemowych. Rozwiązanie to pozwala również na zmniejszenie ryzyka utraty sprzedaży z powodu braków na półkach.