Buy fake rolex watches. their explanation fake watch. you could try these out rolex replica. check it out replica rolex watches. Up To 70% Off realtywatches.com. For details about genomewatches. right here replica rolex watches. click over here now fake rolex watches. Read More Here fake rolex watches. Read Full Report petswatches.com. more tips here www.biotechwatches.com. Go Here https://www.bankruptcywatches.com. see it here https://www.holidayswatches.com/. here you can find the best https://www.cardswatches.com/. explanation careerwatches.com. news pussywatches.com. Wiht 30% Discount casinoswatches.com. finest materials with scrupulous attention to details. Find more here replica watch. websites https://www.cookingwatches.com. pop over to this web-site https://www.pizzawatches.com/.

09-10-2020

Case studies

JAK TECHNOLOGIA GDSN WSPOMAGA BIZNES?

GDSN umożliwia każdej firmie bezproblemowe udostępnianie wysokiej jakości informacji o produktach. Synchronizacja z partnerami handlowymi oraz aktualne i wiarygodne dane to największe zalety tego rozwiązania.

Dariusz Jadczak

GS1 Polska od wielu lat stara się wskazywać drogę, która pomoże firmom usprawnić wymianę danych produktowych i zastąpić istniejący – nieefektywny, uciążliwy oraz kosztowny – model wymiany danych. Niestety nadal dane o produktach są przekazywane między dostawcami a sieciami najczęściej w postaci indywidualnych, papierowych lub excelowych, kart produktowych. W efekcie oznacza to multiplikowanie informacji o produkcie dla każdego odbiorcy odrębnie.

Czym jest GDSN?

Globalna Sieć Synchronizacji Danych (Global Data Synchronization Network – GDSN) to największa na świecie baza danych produktowych przeznaczona dla producentów oraz sieci handlowych, w szczególności tych rozwijających sieć omnikanałową. Dzięki GDSN każda firma, bez względu na lokalizację czy swoją wielkość, ma możliwość płynnego udostępniania wysokiej jakości informacji o produktach. Dane te bowiem nie stanowią już tajemnicy handlowej dzięki dyrektywie UE 83/2011. Aktualne i wiarygodne informacje o produktach pozwalają zdobyć i utrzymać zaufanie konsumentów, którzy z coraz większą świadomością podchodzą do procesu zakupowego.

Kto może na tym skorzystać?

Każda firma, która musi wysyłać lub odbierać informacje o produktach, może podłączyć się do certyfikowanej bazy danych. Współpraca z certyfikowanym katalogiem pozwala skonfigurować atrybuty produktów i zsynchronizować je ze wszystkimi partnerami handlowymi, dzięki czemu można jednocześnie uruchomić dostęp do wiarygodnych danych dla wszystkich rynków.

Korzyści GDSN obejmują eliminację procesów wykonywanych ręcznie, redukcję błędów oraz redukcję czasu i kosztów potrzebnych do zarządzania oraz dystrybucji danych produktów. Zapewnia również łatwiejszy dostęp do wiarygodnych informacji o produktach dla klientów końcowych w czasie rzeczywistym i ułatwia przestrzeganie norm zdrowotnych czy żywieniowych. Wygodniejszy dostęp do informacji może pomóc również w szybszym wprowadzaniu nowych produktów.

Na polskim rynku kilka sieci planuje bądź już rozpoczęło wdrożenie GDSN w swoich organizacjach. Sieć Carrefour z sukcesem przyłączyła aktualnie ponad 50 swoich dostawców i jest na najlepszej drodze do podwojenia tej liczby do końca bieżącego roku.

W kierunku digitalizacji

Powszechnie promowana przez GS1 Polska digitalizacja danych produktowych, w tym rozwiązanie GDSN, powoli wkrada się do świadomości uczestników rynku. Synchronizacja danych pozwala realizować krytyczne procesy, takie jak planowanie i zaopatrzenie, oraz usprawnić łańcuchy dostaw. Użytkownicy GDSN potwierdzają znaczną poprawę dokładności zamówień i dostaw, obecnie bezproblemowych. Rozwiązanie to pozwala również na zmniejszenie ryzyka utraty sprzedaży z powodu braków na półkach.