01-07-2021

Trendy

SCAN4TRANSPORT: SKARBNICA INFORMACJI DLA TSL

Nowa etykieta GS1 z kodem 2D to nowa pojemność danych i większa rozpoznawalność z dużej odległości. Z tego rozwiązania skorzystają nie tylko firmy transportowe.

Agata Horzela

Standardowa etykieta GS1 to element, który coraz chętniej wykorzystają nie tylko sieci handlowe, optymalizując proces przyjęcia, ale również operatorzy logistyczni. To właśnie głównie z myślą o firmach transportowych GS1 tworzy nowe możliwości umieszczania danych na standardowej etykiecie.

Nowy format, szczegółowe dane

Dotychczas operatorzy TSL korzystali z etykiety logistycznej utworzonej przez dostawcę lub sami tworzyli etykietę wysyłkową, umieszczając na niej informacje niezbędne dla procesu transportowego. Etykieta taka miała jedynie postać czytelną wzrokowo, co uniemożliwiało automatyczne ich odczytanie i przetworzenie. Część z operatorów decydowała się więc na kody jednowymiarowe. Pozwalało to zautomatyzować odczyt danych, ale „pojemność” takiego rozwiązania stanowiła spore ograniczenie. Część istotnych danych po prostu nie mogła zostać umieszczona.

Współpracując na szeroką skalę z rynkiem TSL, organizacja GS1 uzgodniła nowy standard etykiety, GS1 Scan4Transport. Od końca 2020 r. firmy oficjalnie mogą generować standardowe etykiety GS1 z wykorzystaniem kodu dwuwymiarowego (GS1 QR i GS1 DataMatrix) do zapisywania danych istotnych w procesie transportu. Informacje, jakie mogą być zakodowane w standardowy sposób w kodach 2D, to np.: szczegółowy adres dostawy, waga i wymiary palety, kod trasy, informacje o towarach niebezpiecznych, kod usługi, dane odbiorcy, czy też adres do zwrotu.

 

 

Rys. Etykieta z kodem 2D wykorzystywana przez wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Źródło: Zasoby GS1.

 

Poza dużo większą pojemnością od kodu jednowymiarowego kod 2D ma większą odporność na uszkodzenia. Co więcej, specyficzna budowa kodu pozwala na odczytanie go za pomocą czytnika lub terminala wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie z odległości od kilku do kilkunastu metrów. Kod 2D umieszczony na standardowej etykiecie GS1 pozwala uzupełnić kilka istotnych pól w bazie danych. Umożliwia też dostęp do informacji zarówno w środowisku online, z wykorzystaniem standardu Digital Link, jak i offline, dzięki standardowemu zapisowi danych z wykorzystaniem Identyfikatorów Zastosowania (IZ).

Świat TSL „mówi”jednym językiem

Obecnie etykieta logistyczna GS1 Scan4Transport jest jednym z podstawowych narzędzi do oznaczania i monitorowania przepływu jednostek transportowych. Rozwiązanie to można stosować w różnych punktach łańcucha dostaw, np. na wejściu do magazynu z produkcji, przy załadunku na samochód czy wysyłce towaru. Za pośrednictwem Scan4Transport producent, hurtownik, detalista, dystrybutor, przewoźnik i operator logistyczny przekazują sobie informacje w sposób ustandaryzowany, czyli jednoznacznie zrozumiały w skali globalnej.

Głównym beneficjentem nowego formatu etykiety logistycznej są firmy transportowe. Mogą, a nawet powinni korzystać z niej wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw, ponieważ GS1 Scan4Transport jest gotowym standardem wspierającym procesy pierwszej i ostatniej mili. Przechwytując podstawowe informacje dotyczące całego procesu transportowego, może znacznie zoptymalizować łańcuch dostaw u wszystkich partnerów korzystających ze standardu.

Standardy i Rozwiązania

Rozwiązania

Rozwiązania służą usprawnieniu procesów biznesowych. Traceability to zdolność śledzenia przepływu dóbr „od pola do talerza”, order-to-cash to połączenie elektronicznych komunikatów (EDI) z etykietą logistyczną GS1, co pozwala na usprawnienie fizycznych przepływów towarowych i towarzyszących im informacji (od zamówienia do zapłaty). Upstream to użycie standardów GS1 w obszarze zaopatrzenia (producenci surowców, półfabrykatów, komponentów i opakowań).

Zobacz aktualne wydanie