25-06-2020

Case studies

Integracja informacyjna łańcucha dostaw w dobie pandemii

Dariusz Jadczak

Adam Koliński

Sprawny, efektywny i elastyczny łańcuch dostaw okazał się być kluczowy w dobie pandemii. Niewiele firm poradziło sobie z tym wyzwaniem. Posypały się dostępność surowców i produktów, kompletność wymaganej dokumentacji, terminowość realizowanych dostaw. Następująca po kryzysie stabilizacja uspakaja wielu menedżerów, którzy ponownie realizują zaplanowane wcześniej wskaźniki. Niewielu z nich wykorzysta okres stabilnego przepływu surowców i produktów dla usprawnienia funkcjonujących procesów. A przecież jest to najlepszy moment, aby skutecznie zabezpieczyć się przed nadejściem kolejnej sytuacji kryzysowej.

Funkcjonujące od wielu lat rozwiązanie, jakim jest Order to Cash (O2C), wykorzystuje szereg globalnych standardów GS1 i może być bardzo pomocne przy usprawnianiu przepływu towarów i surowców.

Rozwiązanie O2C odnosi się do procesu biznesowego firmy począwszy od elektronicznego złożenia zamówienia, poprzez awizację dostawy, potwierdzenie przyjęcia dostawy, a kończąc na automatycznym zaksięgowaniu płatności. Proces O2C jest procesem złożonym, który można analizować odrębnie w aspekcie organizacji działań, jak również przepływu informacji. Być może dlatego w wielu przypadkach mamy do czynienia z częściowymi wdrożeniami O2C, które dotyczą jedynie pojedynczych elementów procesu, np. składania zamówień czy faktury elektronicznej.

Kompletne rozwiązanie O2C składa się z następujących elementów:

– komunikaty EDI:

– zamówienie (ORDERS)

– awizo dostawy (DESADV)

– potwierdzenie przyjęcia dostawy (RECADV)

– faktura (INVOICE)

– etykieta logistyczna GS1 – zawarty na niej numer SSCC stanowi łącznik pomiędzy informacją wysyłaną elektronicznie a fizycznym przepływem towarów.

Nowoczesne rozwiązanie O2C to szereg korzyści zarówno procesowych, jak i ekonomicznych.

Cyfryzacja poszczególnych etapów procesu, od zamówienia do zapłaty, jest gwarancją szybkiej realizacji zamówienia oraz wysokiej jakości serwisu, np. poprzez sprawny i szybki proces przyjęcia towaru czy eliminację ręcznego wprowadzania danych, które zmniejszają ryzyko błędów przy dostawach. To również skrócenie czasu i obniżenie kosztów związanych m.in. z obsługą faktur papierowych.

Skala korzyści uzależniona jest jednak od dwóch czynników: kompletności wdrożenia wszystkich elementów procesu oraz od masowości wdrożenia opisywanego rozwiązania. Kluczowe obecnie staje się zaangażowanie wszystkich uczestników łańcucha dostaw, czyli: producentów, operatorów logistycznych, dystrybutorów i finalnych odbiorców, czyli sieci handlowych. Równie ważne jest także to, aby wdrożenia odbywały się przy zachowaniu stosownych reguł opartych na globalnych standardach opracowanych przez GS1.

Elektroniczna wymiana komunikatów O2C umożliwia przepływ kluczowych informacji biznesowych w czasie rzeczywistym. Zdolność szybkiego reagowania na wydarzenia biznesowe w czasie rzeczywistym jest kluczowym czynnikiem, który pozwala firmom efektywnie zarządzać rentownością i konkurencyjnością w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym, które, szczególnie teraz, narażone jest na nieoczekiwane zwroty akcji.

Dzięki standardom GS1, zastosowanym w procesie Order to Cash, oszczędzasz czas i pieniądze.

Standardy i Rozwiązania

Rozwiązania

Rozwiązania służą usprawnieniu procesów biznesowych. Traceability to zdolność śledzenia przepływu dóbr „od pola do talerza”, order-to-cash to połączenie elektronicznych komunikatów (EDI) z etykietą logistyczną GS1, co pozwala na usprawnienie fizycznych przepływów towarowych i towarzyszących im informacji (od zamówienia do zapłaty). Upstream to użycie standardów GS1 w obszarze zaopatrzenia (producenci surowców, półfabrykatów, komponentów i opakowań).

Adam Koliński

Ekspert ds. Order to Cash

Poznaj eksperta

Zobacz aktualne wydanie