17-01-2020

Case studies

Technologia

Na ratunek drzewom

Agata Horzela

Zrównoważone gospodarowanie lasami oraz zwalczanie pustynnienia to jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030, sformułowanych przez ONZ. Zakłada on aktywne poszukiwanie sposobów na mniejszą wycinkę drzew. Jednak przeciętny pracownik biurowy wytwarza średnio 160 kilogramów odpadów papierowych, wyrzucając niemal połowę wszystkich druków, z których korzysta. Coraz popularniejszym sposobem na ograniczenie zużycia papieru jest przejście na rozwiązania cyfrowe, takie jak elektroniczna wymiana dokumentów. I nie jest to jedynie moda, ale realna ulga dla środowiska, a zarazem cięcie kosztów dla firmy. Oszczędzając tonę papieru, można ocalić 17 drzew, które wytwarzają ilość tlenu wystarczającą dla 3 osób, a do tego zaoszczędzić 26 000 litrów wody, 4000 kilowatów zasilania i 240 litrów paliwa.

EDI ratuje drzewa

Electronic Data Interchange (EDI) to technologia wymiany dokumentów elektronicznych między firmami, która pomaga partnerom handlowym nie tylko przyspieszyć procesy biznesowe i wyeliminować błędy manualne dzięki automatyzacji, ale również zmniejsza ilość zużywanego papieru. Za pośrednictwem elektronicznych dokumentów realizuje się wiele nowoczesnych procesów biznesowych. Doskonale sprawdzają się one w procedurach Order-to-Cash, ponieważ ujednolicają i usprawniają procesy logistyczne zachodzące w łańcuchach dostaw.

Ze względu na ilość wymienianych informacji wykorzystanie dokumentów przetwarzanych elektronicznie w tym obszarze jest szczególnie ważne w aspekcie ekologicznym. Milion dokumentów cyfrowych pozwala uratować około 130 drzew.

Korzyści dla człowieka, korzyści dla przyrody

Ogromną zaletą elektronicznej dokumentacji jest uwolnienie uczestników procesu od zatwierdzania dokumentów papierowych, na co poświęcali całe godziny. Równie ważną korzyścią jest wzrost efektywności finansowoprocesowej. Wdrożenie systemu EDI szybko się zwraca, ponieważ obroty firmy zwiększają się, a koszty obiegu dokumentów spadają nawet o 80%. Rozwiązania EDI wspierają również społeczną odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój poprzez zmniejszenie emisji CO2 i racjonalne korzystanie z zasobów. W zeszłym roku wydatki KGHM na papier zostały wycenione na ponad 1 mln złotych. Digitalizacja sprawi, że będzie oszczędniej zarówno pod względem finansowym, jak i ekologicznym – KGHM uchroni od ścinki aż 3 hektary lasu rocznie!

Jak to robi Leroy Merlin?

Leroy Merlin rozpoczął swoją działalność w Polsce w 1994 r., a obecnie jest drugim w Europie i czwartym na świecie dystrybutorem w swojej branży. Firma już od 2006 r. wykorzystuje platformę EDI do wymiany zamówień i faktur ze swoimi dostawcami. Miesięcznie sieć wymienia około 200 000 dokumentów z grupą 800 dostawców. Ze względu na skalę „papierkowej roboty” podjęto decyzję, aby rozbudować funkcjonalność Tracking aplikacji EDI. Rozwiązanie umożliwiło automatyczne generowanie awiza wysyłki (DESADV), tworzenie jednostek logistycznych właściwych dla Leroy Merlin oraz proste przyporządkowanie linii z zamówienia do danej jednostki logistycznej. Ponadto wdrożono wydruk etykiety logistycznej, zgodnej z szablonem wskazanym przez Leroy Merlin oraz ze standardami GS1, bezpośrednio z okna aplikacji.

Dzięki EDI Tracking Leroy Merlin może śledzić oraz weryfikować poprawność dokumentów wymienianych ze swoimi partnerami handlowymi. Zastosowanie elektronicznej awizacji z etykietą logistyczną pozwoliło na znaczne skrócenie czasu przyjęcia towaru, wyeliminowanie błędów ludzkich, pozwalając na szybszą reakcję na niezgodności w dostawie.

Dzięki etykiecie logistycznej można na bieżąco śledzić przepływ towarów przy przeładunkach. Wdrożenie sprawiło, że praca administracyjna stała się szybsza o 15-35 minut na dostawę, a pierwsza kontrola dostawy skróciła się o 25 minut. Sam zwrot z inwestycji nastąpił po 5 miesiącach. A co najważniejsze, EDI spełniło cel proekologiczny, eliminując wydruk papierowych dokumentów WZ, a co za tym idzie – spowodowało oszczędność ok. 1 tony papieru tylko w pierwszym roku projektu!