Buy fake rolex watches. their explanation fake watch. you could try these out rolex replica. check it out replica rolex watches. Up To 70% Off realtywatches.com. For details about genomewatches. right here replica rolex watches. click over here now fake rolex watches. Read More Here fake rolex watches. Read Full Report petswatches.com. more tips here www.biotechwatches.com. Go Here https://www.bankruptcywatches.com. see it here https://www.holidayswatches.com/. here you can find the best https://www.cardswatches.com/. explanation careerwatches.com. news pussywatches.com. Wiht 30% Discount casinoswatches.com. finest materials with scrupulous attention to details. Find more here replica watch. websites https://www.cookingwatches.com. pop over to this web-site https://www.pizzawatches.com/.

17-02-2021

Felietony

PO PIERWSZE: NIE MARNUJ! PO DRUGIE: AUTOMATYZUJ!

Hanna Walczak

Dzięki standardom GS1 nadwyżki jedzenia z Auchan Polska, Stokrotki i Netto sprawnie i szybko trafiają do Banków Żywności. Wdrożenie naszych standardów w walce z marnotrawstwem zapowiadają także inne sieci handlowe.

ONZ szacuje, że na całym świecie marnuje się ok. 1,3 mld ton żywności rocznie, czyli jedna trzecia światowej produkcji jedzenia, która mogłaby wyżywić 3 mld ludzi. Oznacza to marnotrawstwo nie tylko w gospodarce publicznej i prywatnej, ale także w relacjach społecznych. Różnice między ubogimi a bogatymi tego świata pogłębiają się, co oznacza, że problem głodu i ubóstwa dotyka coraz więcej osób na całym świecie. Jakby tego było mało, marnowana żywność jest odpowiedzialna za wytwarzanie 6% gazów cieplarnianych na świecie. Jak przeciwdziałać takiemu marnotrawstwu?

Jedzenie zawsze w cenie

Półki supermarketów uginają się od owoców, warzyw, mięs, nabiału i pieczywa, które tracą na wartości, w miarę jak zbliża się ich data ważności. Coraz więcej sklepów spożywczych wprowadza nowe rozwiązania, które mają wspomóc walkę z marnotrawstwem. Zamiast wyrzucać niesprzedane pożywienie, sprzedawcy detaliczni przekazują je do Banku Żywności. Każdego dnia Banki dystrybuują bezpłatnie produkty żywnościowe ok. 3300 organizacjom i instytucjom dobroczynnym, które docierają do 1,6 mln najbardziej potrzebujących osób. Działania te pozwalają skutecznie wykorzystać nadwyżki żywności, zgodnie z filozofią „zero waste”.

Kody GS1 na straży gospodarności

W 2019 r. GS1 Polska przeprowadziła pilotażowe wdrożenie oparte na standardach GS1, pomiędzy Federacją Polskich Banków Żywności (FPBŻ) a siecią Auchan Polska. Celem tego wdrożenia było usprawnienie przepływu produktów spożywczych i informacji w ramach darowizn żywności na cele społeczne oraz skrócenie czasu przyjęć i wydań. Zastosowany Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) wspomógł identyfikację grup towarowych, a dzięki Globalnemu Numerowi Lokalizacyjnemu (GLN) możliwa stała się identyfikacja poszczególnych Banków Żywności oraz każdego sklepu w ramach sieci handlowej. Wymianę i współdzielenie danych oparto na technologii Electronic Product Code Information Services (EPCIS).

Schemat przepływu informacji z wykorzystaniem EPCIS

 

Po udanym pilotażu, FPBŻ wskazała wypracowane rozwiązanie GS1 jako jeden z warunków współpracy z sieciami handlowymi. W 2020 r., wzorem Auchan, sieci Stokrotka i Netto z sukcesem wdrożyły pełne rozwiązanie: Jednolity Protokół Przekazania Darowizn. Wypracowany dla wszystkich sieci standard, zawierający najważniejsze informacje, przekazywany jest w postaci cyfrowych plików przez EPCIS.

Dzięki temu nie trzeba już ręcznie wprowadzać i aktualizować danych w systemach Banków Żywności. Obecnie trwają prace wdrożeniowe w kolejnych sieciach spożywczych.

Kierunek: zmniejszenie marnotrawstwa

Poprawa zarządzania żywnością oraz efektywności przepływu danych pomiędzy FPBŻ a sieciami polega przede wszystkim na wyeliminowaniu powtarzalnych czynności manualnych, co zoptymalizowało wykorzystanie zasobów ludzkich. Wypracowane rozwiązanie zostało wdrożone w sieciach, które do tej pory nie usprawniły przepływu danych związanych z darowiznami lub dopiero przystępują do współpracy z Bankami Żywności. Wdrożenie Jednolitego Protokołu Przekazania Darowizn jest niezwykle ważne, zwłaszcza w kontekście podpisanej przez prezydenta Ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności oraz prognozowanego wzrostu liczby sieci handlowych chcących współpracować z Bankami Żywności, a co za tym idzie także wolumenów przekazywanej żywności.

Standardy i Rozwiązania

Rozwiązania

Rozwiązania służą usprawnieniu procesów biznesowych. Traceability to zdolność śledzenia przepływu dóbr „od pola do talerza”, order-to-cash to połączenie elektronicznych komunikatów (EDI) z etykietą logistyczną GS1, co pozwala na usprawnienie fizycznych przepływów towarowych i towarzyszących im informacji (od zamówienia do zapłaty). Upstream to użycie standardów GS1 w obszarze zaopatrzenia (producenci surowców, półfabrykatów, komponentów i opakowań).

Zobacz aktualne wydanie