17-02-2021

Felietony

PO PIERWSZE: NIE MARNUJ! PO DRUGIE: AUTOMATYZUJ!

Hanna Walczak

Dzięki standardom GS1 nadwyżki jedzenia z Auchan Polska, Stokrotki i Netto sprawnie i szybko trafiają do Banków Żywności. Wdrożenie naszych standardów w walce z marnotrawstwem zapowiadają także inne sieci handlowe.

ONZ szacuje, że na całym świecie marnuje się ok. 1,3 mld ton żywności rocznie, czyli jedna trzecia światowej produkcji jedzenia, która mogłaby wyżywić 3 mld ludzi. Oznacza to marnotrawstwo nie tylko w gospodarce publicznej i prywatnej, ale także w relacjach społecznych. Różnice między ubogimi a bogatymi tego świata pogłębiają się, co oznacza, że problem głodu i ubóstwa dotyka coraz więcej osób na całym świecie. Jakby tego było mało, marnowana żywność jest odpowiedzialna za wytwarzanie 6% gazów cieplarnianych na świecie. Jak przeciwdziałać takiemu marnotrawstwu?

Jedzenie zawsze w cenie

Półki supermarketów uginają się od owoców, warzyw, mięs, nabiału i pieczywa, które tracą na wartości, w miarę jak zbliża się ich data ważności. Coraz więcej sklepów spożywczych wprowadza nowe rozwiązania, które mają wspomóc walkę z marnotrawstwem. Zamiast wyrzucać niesprzedane pożywienie, sprzedawcy detaliczni przekazują je do Banku Żywności. Każdego dnia Banki dystrybuują bezpłatnie produkty żywnościowe ok. 3300 organizacjom i instytucjom dobroczynnym, które docierają do 1,6 mln najbardziej potrzebujących osób. Działania te pozwalają skutecznie wykorzystać nadwyżki żywności, zgodnie z filozofią „zero waste”.

Kody GS1 na straży gospodarności

W 2019 r. GS1 Polska przeprowadziła pilotażowe wdrożenie oparte na standardach GS1, pomiędzy Federacją Polskich Banków Żywności (FPBŻ) a siecią Auchan Polska. Celem tego wdrożenia było usprawnienie przepływu produktów spożywczych i informacji w ramach darowizn żywności na cele społeczne oraz skrócenie czasu przyjęć i wydań. Zastosowany Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) wspomógł identyfikację grup towarowych, a dzięki Globalnemu Numerowi Lokalizacyjnemu (GLN) możliwa stała się identyfikacja poszczególnych Banków Żywności oraz każdego sklepu w ramach sieci handlowej. Wymianę i współdzielenie danych oparto na technologii Electronic Product Code Information Services (EPCIS).

Schemat przepływu informacji z wykorzystaniem EPCIS

 

Po udanym pilotażu, FPBŻ wskazała wypracowane rozwiązanie GS1 jako jeden z warunków współpracy z sieciami handlowymi. W 2020 r., wzorem Auchan, sieci Stokrotka i Netto z sukcesem wdrożyły pełne rozwiązanie: Jednolity Protokół Przekazania Darowizn. Wypracowany dla wszystkich sieci standard, zawierający najważniejsze informacje, przekazywany jest w postaci cyfrowych plików przez EPCIS.

Dzięki temu nie trzeba już ręcznie wprowadzać i aktualizować danych w systemach Banków Żywności. Obecnie trwają prace wdrożeniowe w kolejnych sieciach spożywczych.

Kierunek: zmniejszenie marnotrawstwa

Poprawa zarządzania żywnością oraz efektywności przepływu danych pomiędzy FPBŻ a sieciami polega przede wszystkim na wyeliminowaniu powtarzalnych czynności manualnych, co zoptymalizowało wykorzystanie zasobów ludzkich. Wypracowane rozwiązanie zostało wdrożone w sieciach, które do tej pory nie usprawniły przepływu danych związanych z darowiznami lub dopiero przystępują do współpracy z Bankami Żywności. Wdrożenie Jednolitego Protokołu Przekazania Darowizn jest niezwykle ważne, zwłaszcza w kontekście podpisanej przez prezydenta Ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności oraz prognozowanego wzrostu liczby sieci handlowych chcących współpracować z Bankami Żywności, a co za tym idzie także wolumenów przekazywanej żywności.

 

Zobacz również inne wpisy:

Technologia odpowiedzialna społecznie

Magazyn 4.0

Trendy, które zmieniają biznes

Standardy i Rozwiązania

Rozwiązania

Rozwiązania służą usprawnieniu procesów biznesowych. Traceability to zdolność śledzenia przepływu dóbr „od pola do talerza”, order-to-cash to połączenie elektronicznych komunikatów (EDI) z etykietą logistyczną GS1, co pozwala na usprawnienie fizycznych przepływów towarowych i towarzyszących im informacji (od zamówienia do zapłaty). Upstream to użycie standardów GS1 w obszarze zaopatrzenia (producenci surowców, półfabrykatów, komponentów i opakowań).

Zobacz aktualne wydanie